Tài Liệu Khác

 

CỨU CÁC LINH HỒN BẰNG TÁC ĐỘNG MẾN YÊU LIÊN LỈ

. Nguồn gốc Tác động Mến yêu Liên lỉ bắt đầu từ đâu?
Chúa Giêsu đã chọn một thiếu nữ người nước Ý tên là Consolata Betrone. Người đưa chị vào Dòng Capuchin (một ngành của Dòng Phanxicô), huấn luyện chị, và năm 1934, Chúa đã thương dạy lời nguyện tắt, vắn gọn, Chúa gọi là Tác động mến yêu liên lỉ, đó là :
“Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”.
(Jesus, Mary, Joseph I love You, save souls).
Chúa bảo chị: “Đừng để điều gì ngăn trở con làm Tác động Mến Yêu này. Consolata, hãy mến yêu Cha, Tác động mến yêu liên lỉ làm vui lòng Cha”.

2. Hiệu quả của Tác động Mến yêu Liên lỉ thế nào?
2.1. Cho Chúa:
Ngày 12-12-35, “Cha thích Tác động mến yêu liên lỉ của con hơn tất cả các kinh nguyện khác của con.
Ngày 16-12-35: Consolata, hãy nói cho các linh hồn biết: Cha thích một Tác động mến yêu liên lỉ hơn, một lần Rước lễ vì mến yêu Cha hơn tất cả những của lễ khác người ta có thể dâng cho Cha,
– Đền bù những lời xúc phạm:
Ngày 8-10-35: “Consolata, tại sao Cha không cho phép con đọc nhiều kinh cầu nguyện? Vì Tác động mến yêu liên lỉ có hiệu quả hơn. “Một Tác động mến yêu liên lỉ “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn” đền bù cả ngàn lời xúc phạm (thousand blasphemies).
Ngày 19-8-35, chị hạ mình nhìn nhận những thiếu sót, Chúa Giêsu đã cho chị hiểu rằng: “Hãy mến yêu Cha, mến yêu Cha thì những thiếu sót của con sẽ tiêu tan.

2.2. Cho các linh hồn:
Ngày 20-6-40, Chúa nói, Tác động mến yêu liên lỉ: “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn” bao gồm tất cả:
– Các linh hồn trong Luyện ngục,
– Các linh hồn trong Giáo hội Chiến đấu (trên thế gian),
– Các linh hồn vô tội,
– Các linh hồn tội lỗi,
– Các linh hồn đang hấp hối,
– Các linh hồn vô thần,
Ngày 8-10-35, “Con nên nhớ rằng một Tác động mến yêu liên lỉ có thể quyết định sự cứu rỗi đời đời của một linh hồn. Vì vậy, con nên tiếc mỗi lần đã bỏ mất Tác động mến yêu liên lỉ “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”.
“Đừng để mất giờ, mỗi Tác động mến yêu liên lỉ giá trị một linh hồn.

*Đức Mẹ cũng khuyến khích Consolata làm Tác động mến yêu liên lỉ để cứu các linh hồn: “Chỉ khi ở trên Trời, con mới biết được giá trị và kết quả của việc cứu các linh hồn”.

2.3.Cho bản thân người làm Tác động mến yêu liên lỉ:
* Của lễ tốt đẹp.
Ngày 8-12-35: Ngày lễ kính Đức Mẹ Vô nhiễm, Consolata tính dâng cho Người nhiều cử chỉ tỏ lòng tôn kính, nhưng Chúa Giêsu dạy:-Con tính dâng gì cho Mẹ trên Trời của con trong tuần 9 này? Hãy dâng cho Người Tác động mến yêu liên lỉ “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Với Tác động mến yêu liên lỉ, con dâng cho Đức Mẹ mọi của lễ đấy (everything).

 1. Nhận được mọi ơn xin.
  Ngày 26-10-35: “Chỉ một Tác động mến yêu liên lỉ dâng lên, con có thể xin điều con muốn, và được Cha ban những ơn ấy cho con.
  Ngày 13-9-36: “Hãy trung thành với tác động mến yêu liên lỉ. Hãy lặp lại giờ này qua giờ khác, và Cha sẽ ban cho con mọi sự (everything), đúng vậy, mọi sự”.
 2. Giữ các điều dốc lòng.
  Ngày 23-9-35: Chúa Cha hứa:
  “Consolata, hãy chú tâm vào điều dốc lòng của con là Tác động mến yêu liên lỉ. Điều dốc lòng này gồm tóm mọi điều dốc lòng khác, nếu con giữ được điều dốc lòng này, con sẽ giữ được các điều dốc lòng khác.
 3. Được sức mạnh
  Ngày 24-9-35: Này, Consolata hãy chú tâm vào lời “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Đó là điều quyết định duy nhất và độc nhất, để con được sức mạnh thưa “vâng” với mọi đòi hỏi của Cha dẫn con đến hi sinh.
  Ngày 19-10-35: Consolata hãy chuẩn bị để chịu đau khổ vì Tình yêu. Hãy Mến Yêu liên lỉ.
 4. Nhiều hoa trái
  Ngày 26-10-35: Con đã bỏ mình như cha linh hồn con dạy, con cũng đã ngậm miệng làm thinh theo “đức vâng lời”.
  Bây giờ, con hãy tiêu tán (obliterate) mình con trong Cha và khép mình con vào Tác động mến yêu liên lỉ “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”. Con sẽ thu hoạch nhiều hoa trái.
 5. Thêm công phúc:
  Ngày 24-11-35: Cha biết Tác động mến yêu liên lỉ làm con đôi lúc phải trả giá mắc, nhưng này Consolata, nó cũng thêm công phúc cho con, và con đừng quên rằng: Cha đã chọn con làm của lễ Tình yêu .
 6. Lên đỉnh thánh thiện
  Môt ngày kia, Chúa Giêsu long trọng hứa với Consolata rằng: Consolata, Cha thề rằng (I swear that), Cha sẽ đưa con lên đỉnh cao của Tình yêu và đau khổ, nhưng phần con là Tác động mến yêu liên lỉ “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”(JesusMaryJoseph, I love You, save souls). Không còn gì khác (Nothing else).
 7. Luôn được kết hợp với Chúa
  Ngày 1-12-35: Con có biết tại sao Cha dạy con liên lỉ và chỉ một cách này không? Vì Cha muốn giữ con luôn luôn kết hợp với Cha. Tình yêu liên lỉ này làm cho con luôn tỉnh thức, sẵn sàng trong mọi nơi mọi lúc.
 8. Chiến thắng
  Ngày 30-5-36: Để luôn luôn chiến thắng, chỉ có một sự cần, đó là “không bao giờ bỏ mất Tác động mến yêu liên lỉ”.
 9. Trung thành
  Ngày 14-7-36: Mỗi Tác động mến yêu liên lỉ làm cho con được trung thành với Cha, nó cũng làm cho Cha là Đấng Trung thành đến với con.

3. Lời Chúa hứa cho những ai theo Chúa bằng Tác động Mến yêu liên lỉ:
Ngày 21-5-36 Chúa hứa với Consolata:
“Hãy theo Cha bằng Tác động mến yêu liên lỉ, ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, phút này qua phút khác.
Còn Cha, Cha sẽ để ý đến các việc khác. Cha sẽ cung cấp mọi sự cho con”.

4. Đoàn lũ đông đảo linh hồn thơ bé làm Tác động Mến yêu Liên lỉ:
Ngày 17-8-34, Chúa nói: “Khi con làm Tác động mến yêu liên lỉ cuối cùng “Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn”, phát xuất từ những điều con viết, Cha sẽ qui tụ hàng triệu linh hồn, dù chúng là tội nhân, chúng cũng hoan hỉ đón nhận và đi theo con trong đường đơn sơ của sự thật và Tình yêu, trong đường ấy, chúng sẽ yêu mến Cha.
Một hôm Chúa Giêsu bảo chị:
“Các linh hồn Bé thơ sẽ không chỉ là hàng ngàn người, nhưng là hàng triệu và hàng triệu, chúng không dành riêng cho nữ giới, nhưng dành cho cả nam giới, đúng, sẽ có nhiều linh hồn nhỏ nơi nam giới”.

 (Trích sách “Chúa Giêsu Ngỏ Lời Cùng Thế Giới”
(Jesus Appeals to the World, Alba house, 1995)