Công Giáo Khắp Nơi

Mừng 50 năm Canh Tân Đặc Sủng tại Roma

Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo là một khí cụ quý giá của Chúa Thánh Thần dành cho đại kết tôn giáo. Đức giáo hoàng Phanxicô đã viết như vậy trong thông điệp gởi cho các tham dự viên của lễ mừng 50 năm thành lập CTĐS, đã được tổ chức vào ngày thứ tư tại Roma và sẽ sống với nhau một buổi chiều thứ bảy một buổi canh thức đông đảo của nhiều tôn giáo được tổ chức tại Circo Massimo.

"Cha chúc tụng Thiên Chúa với các con về 50 năm hoạt động tối thượng của Chúa Thánh Thần vì Ngài đã ban sự sống qua các ân sủng là Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo. Tất cả các lời chúc của cha cho lễ Kim Khánh này!" Đức Thánh Cha viết.

Biến cố này được tổ chức bởi ICCRS ( International Catholic Charismatic Renewal Sercives) và Catholic Fraternity. Có khoảng 30000 tới 40000 người tham dự, đến từ 130 quốc gia, với tầm vóc của đại kết.

Các con là khí cụ quý giá của Chúa Thánh Thần để cùng đồng hành với các anh chị em kitô hữu, hiệp nhất trong lời cầu nguyện và việc làm cho những người có nhu cầu và với họ để tiến tới bàn tiệc thánh thể, như cha đã nói tại Ai Cập, khi chúng ta đã cầu nguyện với giáo phụ Tawadros, Đức Thánh Cha nói rõ trong thông điệp của ngài.

Đức Thánh Cha dã chào mừng lần đầu tiên các tham dự viên đại hội mừng Kim Khánh trong cuộc gặp gỡ thông thường ngày thứ tư tại công trường Thánh Phêrô. Ngài sẽ gặp lại họ vào cuối ngày thứ bảy vào lúc canh thức đại kết tại Circo Massimo, và sáng chúa nhật cho thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lần nữa tại công trường thánh Phêrô. Chương trình Kim Khánh dự liệu nhiều cuộc gặp gỡ và hội thảo ở nhiều địa điểm tại thành phố Roma, với nhiều tham luận của nhiều chứng nhân của những năm đầu của phong trào Canh Tân và của các nhà lãnh đạo hiện thời. Vào ngày thứ sáu 2 tháng 6, bắt đầu tại Circo Massimo, dự định 3 giờ cầu nguyện cộng đoàn, các bài hát, lời chứng và thánh lễ.

Thứ bảy 3 tháng 6, cũng tại Circo Massimo, sẽ diễn biến đêm canh thức đại kết, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, với những lúc cầu nguyện, làm chứng, và nhất là bài thuyết trình của cha Raniero Cantalamessa, vị thuyết giảng của giáo triều Roma và mục sư Gionanni Traettino, mục sư của giáo phái Tin Mừng của Hoà Giải mà Đức Thánh Cha đã thăm viếng vào tháng 7 năm 2014 tại Caserte, gần Naples.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tới lúc 6 giờ chiều và chủ sự buổi cầu nguyện đại kết để xin một sự tuôn đổ mới của Thánh Thần.

Tin của đài Radio Vatican