Tài Liệu Khác

Đức Phật có trước Chúa Giê-su. Vậy Đức Phật lớn hơn Chúa ?

- Quả thật, Đức Phật sinh trước Chúa Giê-su (xét theo bản tính con người của Chúa Giê-su)

Có rất nhiều giả thiết về năm mà ngài hiển thế được ghi trong các tư liệu, mà sự chênh lệch lên tới 4 thế kỷ. Các năm 1028, 1027, 685, 624, 566, 561, 558, 557, 520, 487, 466… trước đều từng được cho là năm sinh của ngài. Tuy nhiên, thuyết ghi Đức Phật sinh năm 624 trước Công nguyên là phổ biến nhất, hiện được cả Phật giáo Nam tông và Bắc tông chính thức thừa nhận. (Lã Hưng)

Về ngày sinh của Chúa Giê-su: Các nhà làm lịch lúc đầu tính lầm nên năm Chúa Giêsu giáng sinh bị lệch đi mất 6 hoặc 7 năm. Nếu tính đúng thì năm 2016 sẽ phải là năm 2022 (hoặc 2023). Nói một cách khác, đơn giản hơn, thì vào năm 2016 này, tuổi của Chúa Giêsu là 2022 (hoặc 2023). Lm An-phong Trần Đức Phương.

- Theo Giáo Lý công giáo thì Chúa Giê-su có 2 bản tính: Với bản tính Thiên Chúa thì Ngài có từ thuở đời đời nên Ngài có trước Đức Phật, lớn hơn Đức Phật. Với bản tính con người thì Ngài sinh sau Đức Phật (Khoảng 624 năm)

- Xin trích một đoạn của Đức Phật nói để rộng đường suy nghĩ: “Thầy không phải là vị Phật đầu tiên đã đến thế gian và Thầy sẽ không phải là vị Phật sau cùng. Thầy sẽ chết, nhưng một vị Phật khác sẽ đến. Ngài sẽ sống vì Phật là Chân lý. Vương quốc của Chân lý sẽ bành trướng trong khoảng chừng 500 năm nữa. Đến thời gian đó, một vị Phật khác sẽ ra đời. Ngài sẽ chứng tỏ cho chúng con biết những sự thật trường cửu, những sự thật mà Ta đã giảng dạy cho các con.” Thế rồi đồ đệ Ananda hỏi Đức Phật: “Làm thế nào để các đệ tử sẽ nhận biết được vị Phật đó ?” Đức Phật trả lời: “Vị Phật sẽ đến sau Ta tên là Maitreya, nghĩa là TÌNH YÊU.” (Lời Đức Phật Thích ca, trích trong “La vie vaut d’ être vécue “ trang 80, của Fulton Sheen).
 
Bùi Ngọc Thắng .
21226 Somerset Park Ln
Katy TX 77450
713 820 1470.