Thánh Thần

Chúa Thánh Thần và ơn biết lo liệu 

Trong những ngày này Zenit sẽ trình bày những văn bản của cuộc thuyết trình video tháng Sáu Thánh Thần học từ Công đồng Vatican II cho tới Thời Đại chúng ta. 
 
Buổi thuyết trình video lần thứ 11 đây do Bộ Giáo sĩ đỡ đầu, đã tập hợp các nhà thần học nổi tiếng khắp thế giới. 
 

ƠN BIẾT LO LIỆU

Alfonso Carrosco Rouco 
Trường Thần học San Damaso, Madrid

 
Những ân huệ do Chúa Thánh Thần ban ví như những thiên hướng, nhờ đó một người Kitô hữu có khả năng cử động dưới sự linh hứng, thúc đẩy và hướng dẫn của Thần khí. 
 
Nhờ những ân huệ này, một chủ thể luân lý hoàn thành hình thức cần thiết riêng mình, không những vì những ân huệ này hoàn thiện các nhân đức khác nhau của chủ thể luân lý, nhưng cũng vì, khi thấm nhiễm sâu xa một con người, các ân huệ đó chuẩn bị con người nhận lấy một sự cử động hướng về cùng đích của mình, cử động chỉ có thể tự phát sinh, lớn hơn tất cả các nhân đức luân lý và thần học--dầu được ân sủng làm nên hoàn hảo hơn; một sự cử động chỉ có thể bắt nguồn trong sự cử động cao hơn của Thần khí 
 
Mổi người tín hữu Kitô hữu, do đó, lãnh nhận những ân huệ của Thần khí, Đấng ban những ân huệ đó mãi mãi, và điều kiện duy nhất là phải ở trong tình trạng ân sủng. Bằng cách này, con người được hướng dẫn tới sự trọn lành có thể của họ đã ở trên đường, trong sự sống hằng ngày và ngay sau đó, đến chỗ hoàn hảo trong quê hương. 
 
Mổi một giây Chúa cử động theo cách hữu thể con người, Người cử động con người như một tạo vật có lý trí và tự do. Như vậy, vai trò của con người hệ tại tìm ra sự hiểu biết luân lý về điều mình phải làm, điều này theo truyền thống được gọi là sự lo liệu, nhờ đó con người hướng những việc làm của chính mình tới mục đích của chúng. 
 
Ơn lo liệu cũng hoàn thiện điều được biết như là nhân đức luân lý khôn ngoan, nhân đức này hướng dẫn con người, khuyên bảo con người tới mức độ mà lý trí có khả năng hiểu biết những sự việc. Lý trí nhân bản trên thực tế không có khả năng nắm bắt tính đặc biệt và ngẫu nhiện của những hữu thể và những biến cố; do đó, nó cần ơn lo lệu của Chúa hướng dẫn , cần đón nhận ơn lo liệu của Chúa, ví như những kẻ chấp nhận lời khuyên bảo từ kẻ khôn ngoan, bởi vì người này biết tất cả mọi sự. , 
 
Những ân huệ của Thần khí giả định rằng con người được tự do liên kết với Chúa, cùng đích của mình, nhờ các nhân đức thần học, những nhân đức -- nói được-- la gốc rễ của mình. Trong trường họp này, với ơn lo liệu, lý trí được Chúa Thánh Thần chỉ dẫn phải làm gì, đức khôn ngoan được thực thi tới mức trọn hảo tối đa, và các việc làm được hướng về đối tượng cuối cùng sự sống đời đời, được cử động và được hướng dẫn do Tình Yêu của Thần khí. 
 
Vì lý do này, con người có thể đương đầu mọi sự với niềm tin và tính sáng tạo, chiến thắng âu lo và những nghi kỵ, những đặc tính của lý trí trong thế giới này mà con người không khả năng hiểu biết như mình muốn đối với tất cả những gì là ngẫu nhiên, nhận thấy những tiêu chuẩn mới về phán đoán và đo lường, vượt xa những tiêu chuẩn khôn ngoan, dầu có tính anh hùng như có thể được. 
 
Nếu lý trí nhân bản đã tự nhiên tìm kiếm ý kiến của những người khôn hơn, thì ân huệ bởi Thần khí, làm cử động người tín hữu cách đặc biệt trong những hoàn cảnh lịch sử thật, không những làm cho người tín hữu có khả năng quay về với chính mình một cách đặc biệt tự do, mà còn quay mình bên trong thế giới để làm chứng cho sự sống theo Thần khí, cũng làm cho người tín hữu có khả năng cử động những kẻ khác: mens humana ex hoc ipso quod dirigitur a Spiritu Sancto, fit potens dirigere se et alios--lý trí con người nhờ chính sự được Chúa Thánh Thần hướng dẫn , mà có khả năng hướng dẫn mình và những kẻ khác--. 
 
Đàng khác, ơn biết lo liệu có đặc tính riêng biệt do nó liên hệ với lòng thương xót, việc sử dụng lớn hơn về điều cho phép con người sắp đặt các hành vi của mình hướng tới mục tiêu đích thực, không thể được hiểu mà không có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, nhờ ơn biết lo liệu của mình, con người khám phá cho tới mức ơn đó chỉ là phương tiện duy nhất cho con đường của mình trong những hoàn cảnh thực của thế giới và lịch sử. Vì lẽ đó ơn biết lo liệu theo truyền thống được liên kết với phúc thương xót. 
 
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách