Thánh Thần

Chúa Thánh Thần và Ơn Khôn ngoan

ZENIT giới thiệu một bản văn khác từ cuộc thuyết trình video tháng June của các thần học gia Thánh Thần học từ Công đồng Vatican II cho tới ngày nay. Đó là một cuộc thuyết trình video lần thứ 11 do Bộ Giáo sĩ đỡ đầu. 
 

Ơn Khôn ngoan

Cha Gregory D. Gaston, Manila, Philippines

  
Ơn Khôn ngoan, như các Ơn khác của Chúa Thánh Thần, đi kèm theo ơn thánh hoá, làm cho một người sẵn sàng nhận lấy những cảm hứng và những cử động của Chúa Thánh Thần, và hoàn thành và hoàn thiện các nhân đức của những kẻ nhận lãnh chúng. 
 
Điều đặc thù của đức khôn ngoan là làm cho linh hồn đáp ứng với Chúa Thánh Thần trong việc chiêm ngưỡng những sự thần linh và trong việc sử dụng các ý niệm của Chúa để phán đoán những vật được tạo dựng và thuộc về Chúa. Nó tạo nên một sự hiếu thảo với Chúa, cũng như một sự bình an được hoan nghênh trong lòng con người. 
 
Muốn có một gương cụ thể trong việc đào tạo linh mục, người ta có thể xem Pastores Dabo vobis, No. 10. Ở đó Đức Thánh Cha, Giáo hoàng Gioan Phaolô II, sau khi trần bày hoàn cảnh phức tạp ngày nay trong việc đào tạo linh mục, hỏi làm sao chúng ta có thể đào tạo linh mục có khả năng thật sự đáp ứng với những đòi hỏi của thời đại chúng ta và có khả năng phúc âm hóa thế giới ngày nay. 
 
Ngài nói không đủ nếu chỉ cung cấp những dữ kiện về hoàn cảnh, và thực hiện một cuộc khảo sát khoa học để nảy ra một bức tranh về những hoàn cảnh văn hoá xã hội và giáo hội ngày nay. Môt sự giải thich về hoàn cảnh còn cần hơn, mặc dầu không phãi luôn dễ mà làm như vậy, sự giải thích như thế phải được thực hiện trong bối cảnh của một xem xét Tin Mừng. 
 
Sự xem xét này được nuôi dưỡng bằng ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy ở khắp nơi và trong mọi hoàn cảnh, sự vâng phục đức tin, sự can đảm vui mừng theo Chúa Giêsu, và ơn khôn ngoan, ơn này phán đoán mọi sự và không bị ai phán đoán (x. 1 Cor 2: 15). Nó dựa trên lòng trung của Cha với lời hứa của Người. 
 
Việc đào tạo linh mục thật sự vượt xa những khả năng và những phán đoán thuần nhân loại, ơn khôn ngoan làm cho các vị đào tạo chủng viện đáp ứng với những cử động thần linh có thể cho phép các ngài hướng dẫn các chủng sinh cách thích hợp. 
 
Chúng ta cầu xin ơn khôn ngoan không những cho những công việc đặc thù, mà còn để theo ý Chúa, là một nhiệm vụ liên tục đối với người Kitô hữu. Những lời của Vita Consecrata, No. 71, có thể được áp dụng rất tốt không những cho những người được ơn gọi sống đời sống tu sĩ, mà còn cho các linh mục giáo phận triều và cũng có thể áp dụng cho người giáo dân: Toàn diện con người được kêu gọi tìm kiếm và yêu mến Chúa hết lòng, và hết linh hồn, và hết sức mình (x. Đnl 6:5), và người anh em như chính mình (x. Levi 19:18 ; Mt 22: 37-39). Để làm được vậy, chúng ta sẽ không bao giờ thôi xin Đấng Toàn Năng ơn khôn ngoan trong các cuộc đấu tranh của sự sống hằng ngày (x. Kn 9:10). 
 
Với ơn này chúng ta kiên trì sử dụng những tiêu chuẩn của Chúa chớ không phải của chúng ta. Hay là còn tốt hơn, chúng ta ra sức làm cho những tiêu chuẩn của chúng ta hợp với những tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta nhắm tới sự connaturality-đồng bản chất với Chúa, cách nào cho một sự phù hợp trước với ý muốn của Chúa sẽ làm chúng ta luôn luôn muốn điều thiện. 
 
Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách