Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

 
«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ HAI

( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ ba: Số 331

Khi mà một nguyên nhân đến trước sự yên ủi thiêng liêng, thần lành và thần dữ đều có thể là tác giả, nhưng mục đích của họ thì khác nhau. Thần lành luôn muốn sự bổ ích cho linh hồn, ngài ao ước nhìn thấy lớn mạnh trong ân sủng và tăng lên từ nhân đức này tới nhân đức khác. Trái lại, thần dữ luôn muốn ngăn chận những tiến bộ trong điều thiện, mục đích của họ thì khác nhau. Thần lành luôn có mục đích … 
 
Ngay từ đầu, chúng ta không nhìn thấy cái gì mọc lên. Nhưng với quả của nó chúng ta nhận ra cây. Đừng quên nguyên tắc này: Mục đích cuối cùng của ma quỷ là đẩy chúng ta vào sự dữ, ngay cả lúc đầu nó thôi thúc chúng ta làm việc lành. Chính vì thế mà người ta nói: “Điều tốt hơn đôi khi lại là kẻ thù của sự lành”. 
 
Thần lành thì ngược lại, chỉ muốn điều lành. vậy thì phải nhìn sự việc một cách chăm chú, sát cạnh và với một thời gian nào đó.