Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

 
«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ NHẤT

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

 
( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ mười ba: Số 327

Cuối cùng, nó bắt chước một tướng chỉ huy khi ông muốn chiếm được một chỗ mà ông hy vọng là chiếm được một chiến lợi phẩm có giá trị. Ông củng cố doanh trại của mình, ông cân nhắc quân lực của mình và cách bố trí của địa điểm này và ông tấn công nó nơi yếu nhất. Cũng vậy đối với kẻ thù của bản chất nhân loại. Nó không ngừng rảo quanh chúng ta, nó nghiên cứu tất cả mỗi phần của các nhân đức đối thần, chủ yếu và luân lý của chúng ta, và, khi nó đã tìm thấy nơi chúng ta điểm yếu nhất và ít trang bị những vũ khí cứu độ nhất, thì chính nơi đó nó tấn công chúng ta và nó cố gắng mang lại một chiến thắng hoàn toàn trên chúng ta. 
 
Thủ lãnh chiến tranh đến tấn công một thành phố, gởi những gián điệp và chỗ nào họ sẽ tấn công? Bởi điểm yếu nhất và ít kiên cố nhất. Cũng thế, ma quỷ “vờn quanh chúng ta”, thánh Phêrô nói thế. Nó thấy những điểm yếu của chúng ta và nó sẽ đánh vào điểm nào? Chúng ta đã biết trước rồi. 
 
Bạn, bạn thích ăn …. Hay uống …. Hay nhàn rỗi …. Hay lời chúc tụng …. Hay bạn bất cẩn, bạn đọc bất cứ cái gì … xem bất cứ cái gì ở đài truyền hình … không kiểm soát những sự giao du của bạn, … Biết bao nhiêu tai hoạ đã xảy đến bởi những sự thiếu cẩn thận nhỏ! 
 
Tôi biết những người đầy những đức tính và nhân đức ngoại thường. Họ chỉ có một khuyết điểm rất nhỏ. Họ hơi tự ái. Ngày kia, cha xứ đúng hay sai, khiển trách họ. Họ đồng thanh bỏ đi, ngay cả việc thực hành đạo! Ma quỷ thật mạnh đấy!  Khi chúng ta thấy biết bao linh mục, tu sĩ, kitô hữu rất tiến tới trong đời sống nội tâm, không còn tiến tới nữa … và  cách thông thường lui lại sau. Chuyện đó từ đâu tới? Từ một khó khăn lớn? Không. Chỉ có một chút sự gắn bó làm hỏng, từ tham ăn, thường nhất là sự e sợ dư luận, điều khốn nạn e sợ dư luận này là nguyên nhân của sự thụt lùi này và ngay cả sự đoạ đày địa ngục của biết bao người, ngay cả những giáo sĩ … Sự sợ hãi một nụ cười của bạn bè!... 
 
Và chúng ta đánh mất sự thánh thiện vì một cái nhỏ chẳng ra gì. Thế mà phần khác chúng ta có đủ can đảm để làm những hy sinh lớn lao! Vị bác sĩ của nhà dòng ở Barcelone nói với cha Vallet rằng: “Tôi không hiểu. Đó là những cô gái đã bỏ sự giàu có và những toà nhà, … và họ lại gắn bó với với một hình ảnh hoặc thấy khó chịu vì một lời khiển trách nhỏ nhoi. Và đó là điều ngăn chận sự thánh thiện!” 
 
Cha Vallet nói với chúng tôi : « Tôi khẩn khoản xin anh em xem những tội nhẹ thông thường của anh em là tội nào! Chính bởi những điều đó mà ma quỷ nắm giữ anh em”. 
 
Quy luật luôn hiện thực … nhưng nhất là trong cuộc tĩnh tâm lúc mà chúng ta có những sự yên ủi.