Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola. 

«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ NHẤT

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

 
( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

 Quy luật thứ mười và mười một: Số 323 và 324

 -         Và khi mọi sự đều êm xuôi, phải làm gì? 
 
-         Vậy thì phải lợi dụng …  để thực hành nhân đức, thu lượm nhiều thành tích. Bằng xe đạp, khi gió thổi chúng ta, hãy lợi dụng nó để đi được nhiều cây số. Khi gió thổi ngược lại, chúng ta sẽ đi được ít cây số hơn. 
 
Số 323: Người đang sống trong sự yên ủi thiêng liêng hãy nghĩ tới việc làm sao mình sẽ xử sự được trong thời gian sống trong sự sầu khổ thiêng liêng và làm sao dự trử được sự can đảm cho lúc bị thử thách. 
 
Nhưng nhất là bạn hãy khiêm nhường! Không phải một chút … chừng nào bạn có thể làm. 
 
Số 324: Họ cũng hãy cố gắng sống khiêm nhường và tự hạ chừng nào có thể, hãy nghĩ tới bao nhiêu điều ít ỏi mà họ có thể làm được trong thời gian sống trong sự sầu khổ thiêng liêng, khi mà họ bị tước đi những hồng ân cảm thấy được hay sự yên ủi thiêng liêng. Ngược lại, người sống trong sự sầu khổ thiêng liêng sẽ nhớ lại rằng họ có thể làm được nhiều điều với ân sủng của Thiên Chúa, điều cốt yếu là họ chống trả lại tất cả các kẻ thù miễn là họ dựa vào sự cứu giúp của Đấng Tạo Hoá của họ và Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói: “Tôi làm được tất cả trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. 
 
Á thánh Marine d’Escobar, một người Tây Ban Nha huyền bí lớn, làm một cuộc linh thao theo phương pháp của thánh Inhaxiô và tổng lãnh thiên thần Gabriel hiện ra với ngài và chúc mừng ngài đã làm cuộc linh thao mà chính Đức Mẹ đã chỉ dạy cho thánh Inhaxiô; và tổng lãnh thiên thần nói thêm: “Người không biết đời sống của Đức Mẹ, không biết suy gẫm đời sống của Mẹ hay không biết phương pháp Linh Thao, có thể nghĩ rằng có điều quá đáng, nhưng nếu chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta thấy rõ rằng đó là cách ăn ở của Mẹ tốt lành của chúng ta. Hãy xem Mẹ lúc thăm viếng người chị họ, người chị họ già nói với Mẹ: “Bởi đâu tôi được vinh dự Mẹ Thiên Chúa tôi viếng thăm tôi?” Maria làm gì? Mẹ gởi vinh quang cho Thiên Chúa. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Đấng Tối Cao đã làm cho tôi những điều trọng đại …” Và Mẹ đã hạ mình chừng nào Mẹ có thể làm: “Người đã đoái nhìn phận hèn của nữ tỳ Chúa”, theo từ ngữ nghĩa là nô lệ của Chúa. 
 
Hãy cẩn thận sống khiêm nhường khi mọi sự đều tốt đẹp. Chúng ta càng nhận được nhiều ân sủng bao nhiêu chúng ta lại càng phải xin cho được ơn khiêm nhường, kiểu thứ ba của sự khiêm nhường … nếu không kho tàng của chúng ta bị nguy hiểm. Từ đó không có chiều ý, không khoe cho người  khác biết những ân huệ quý giá mà chúng ta đã nhận được. Nếu không sẽ xảy đến cho chúng ta điều đã xảy đến với Ezéchias. Ông đã khoe những kho tàng quý giá ở Giêrusalem cho đại sứ của vua xứ Assyrie và Isaia đã thu lại sự chiều lòng của ông và nói với vua: “Khốn thay, chính hắn ta sẽ trở lại mang đi hết tất cả kho tàng đó của ngài”.