Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ NHẤT

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ tám: Số 321

Người sống trong sự sầu khổ thiêng liêng, hãy làm việc trong sự kiên nhẫn để giữ được nhân đức chống đối lại cách trực tiếp những cuộc tấn công xảy đến bất ngờ, hãy dùng những phương tiện cần thiết như chúng ta đã nói trong quy luật số 6 (số 319) để thắng được sự sầu khổ thiêng liêng. 
 
Khi chúng ta bị cám dỗ,  kiên nhẫn! Kiên nhẫn nghĩa là: chịu đựng và chờ đợi … Nhưng hơn nữa, tin tưởng và hy vọng! 
 
Đừng bao giờ quên rằng đạo thánh của chúng ta là tôn giáo của “Cha chúng ta”. Đừng quên đôi cánh mà thánh Thérèse nhỏ nói tới. Phải có cả hai: ngờ vực chính mình và tin tưởng vào Thiên Chúa. Với đối cánh đó, chúng ta bay lên rất cao và không có nguy hiểm nào hết. Hãy xem trong bài giảng trên núi, điều mà Chúa Giêsu nói ai sợ không có gì để ăn hay không có cái gì để mặc … (Mt 6,25 tt) 
 
Thánh Inhaxiô cũng hứa cho những linh hồn bị cám dỗ mà tin tưởng vào Thiên Chúa rằng cơn cám dỗ sẽ được đi theo sau đó bởi những sự yên ủi êm dịu miễn là linh hồn áp dụng tuân thủ quy luật số sáu “và ngài hy vọng rằng người đó sẽ chóng được yên ủi”. Quy luật số sáu là phản công. Đừng bao giờ quên điều này. 
 
Trong 1Cr 10,13, thánh Phaolô cho chúng ta một lời giúp làm cho xa lánh chúng ta tất cả những sự chán nản: “Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng”.  Đó là lý do tại sao về phần những người tử đạo, Chúa Giêsu cấm chúng ta đừng nghĩ trước và cũng đừng bồn chồn lo lắng, bởi vì ngày đó, nếu Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào vinh dự này, chúng ta sẽ có những ân huệ không ngờ vực được. “Chính Thánh Thần trả lời thay cho anh em”.