Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

«  … Thánh Inhaxiô học nơi chính Mẹ của Thiên Chúa làm sao ngài phải chiến đấu các cuộc chiến thiêng liêng của Chúa. Điều đó như là ngài đã nhận được nơi đôi tay mình quy luật quá hoàn hảo này … mà tất cả các chiến sĩ của Chúa Kitô phải sử dụng … » Pie XI.

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ TUẦN THỨ NHẤT

Hoặc những quy luật cơ bản của biện phân thần khí

  
( Nghĩa là cho mọi giới, người tội lỗi bắt đầu hoặc tiến bộ trên con đường của đời sống nội tâm).

Quy luật thứ 3 : số 316

Từ sự yên ủi và sự sầu khổ thiêng liêng. 
 
Tất cả là để biết phải làm gì khi ma quỷ hiện diện. Thánh Inhaxiô sắp chỉ cho chúng ta. Nhưng trước khi nói cho chúng ta cách cách ăn ở phải giữ trước việc tiến gần của ma quỷ hay của một trong những cuộc tấn công của nó. Thánh Inhaxiô, trong tư cách một nhà triết học kinh viện giỏi, chấp nhận định nghĩa những từ ngữ mà ngài sắp dùng. Thực thế, ma quỷ cuối cùng thường chiến thắng được những linh hồn quảng đại bằng một định nghĩa đơn giản sai lầm của sự yên ủi hoặc sự sầu não thiêng liêng. 
  
Nhiều kitô hữu lầm lẫn : sự yên ủi và tiến bộ trong sự thánh thiện và sự sầu não với thụt lùi. Thế thì nó không giống nhau chút nào. 
 
Đừng tưởng tượng rằng bạn thánh thiện hơn nhiều bởi vì bạn cảm thấy được những sự yên ủi thiêng liêng. (Sau khi rước lễ, tâm hồn bạn tràn ngập những cảm giác tốt lành) Đừng lùi bước và tin rằng bạn thụt lùi trong sự thánh thiện bởi vì bạn có những cơn cám dỗ, ngay cả xấu xa nhất. 
 
Biết bao người khi đi cấm phòng lần đầu tiên đã khóc lóc về tội lỗi của họ và họ đến nói với chúng ta vào lần cấm phòng thứ hai : « Thưa cha, con làm hỏng mất cuộc cấm phòng rồi! Tôi cảm thấy khô khan quá … Con không làm cho lòng mình cháy lên được lửa tình yêu ». Tôi biết những người cấm phòng có tầm cỡ lớn và quảng đại bị giày vò trong một cuộc cấm phòng đến nỗi họ tự hỏi là mình có sắp mất đức tin chăng. 
 
Đúng thế, chính trong cuộc cấm phòng mà Thiên Chúa muốn làm cho họ đi ra khỏi con đường bình thường và làm cho họ tiến lên trong những con đường bí nhiệm cao sâu hơn. Vậy hãy cẩn thận những định nghĩa mà thánh Inhaxiô chỉ cho bạn. 
 
316- Sự yên ủi thiêng liêng. Gọi yên ủi là một chuyển động bên trong được kích thích trong tâm hồn, và bởi đó nó bắt đầu bừng cháy lên trong tình yêu của Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa và xảy đến là không muốn yêu mến bất cứ tạo vật nào nữa trên thế gian vì nó, nhưng chỉ còn một mình Đấng Tạo Hoá của muôn loài. Sự yên ủi còn làm cho khóc chảy những dòng nước mắt, vì tình yêu của Thiên Chúa, mang linh hồn được đụng chạm của sự hối hận vì tội lỗi của nó hoặc vì sự khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, hay bất cứ lòng kính trọng nào đem lại cách trực tiếp sự phục vụ và ca ngợi Ngài. Sau hết, gọi là yên ủi tất cả sự tăng trưởng về đức tin, đức cậy và đức mến, và tất cả niềm vui nội tâm nào mời gọi và lôi cuốn linh hồn vào những chuyện trên trời và chăm sóc cho phần rỗi, trấn tĩnh và mang lại bình an cho linh hồn trong Đấng Tạo Hoá và Thiên Chúa của họ. 
 
Bạn thấy đó : Khóc tội lỗi của mình, khóc cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, ngài gọi đó là sự yên ủi thiêng liêng. Bởi vì đấy là những giòng nước mắt êm dịu. Nhưng đừng vội kết luận rằng bạn thánh thiện hơn cả những sự đó. Ngược lại, mặc dầu những lời cầu khẩn của bạn, bạn có thể vẫn còn bị khô như củi, trong khi bạn muốn khóc cho tội lỗi của mình. Bạn đừng vội kết luận rằng lời cầu nguyện của bạn bị hỏng rồi. Biết bao nhiêu người nản lòng như thế! Rodriguez trích vị tu sĩ thánh này người mà khi bắt đầu cầu nguyện, ngài cảm thấy bỗng nhiên khô như củi và không làm sao nói lên được một lời với Chúa Giêsu. Ngài chỉ chịu chấp nhận lặp đi lặp lại : « Tôi là một con vật … tôi là một con vật … » Đừng tưởng rằng ngài mất thì giờ về chuyện đó. Không hơn gì người thu thuế đáng thương trong Tin Mừng không dám đưa mắt lên trời và chỉ hài lòng đấm ngực nói : « Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con kẻ tội lỗi đáng thương! Xin thương xót con, … »