Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

CHƯƠNG 6 : 

ĐỢT THANH TẨY ĐẦU TIÊN : TẨY TRỪ TỘI TRỌNG

Việc thanh tẩy đầu tiên là tẩy trừ tội. Phương thế để làm : Bí tích giải tội. Con hãy tìm vị giải tội nào xứng đáng nhất. Hãy dùng một cuốn sách nhỏ nào soạn riêng để giúp xét mình xưng tội như của Grơnađê, Brunô, Arias, Ô-giê (Auger). Con đọc cẩn thận và ghi từng điểm mình đã lỗi phạm, kể từ ngày có trí khôn cho đến bây giờ. Nếu con không chắc nhớ được hết, hãy lấy giấy ghi điều đã xét được. Khi đã xét kỹ các tôi của lương tâm, con hãy đem lòng thống hối và đau đớn hết sức từ bỏ các tội ấy. Đồng thời con hãy suy bốn điều sau:

Bởi tội, con đã : 
1) mất ơn nghĩa Chúa ; 
2) bỏ mất Thiên-đàng ; 
3) lãnh lấy phần phạt đời đời trong hỏa ngục ; 
4) và từ bỏ tình yêu đời đời của Thiên Chúa. 

Chắc Philôtê đã rõ, ở đây tôi nói về việc xưng tội chung trót cả cuộc đời. Đã đành tôi cũng cho rằng nó không tuyệt đối cần thiết, song nó vô cùng ích lợi cho con trong giai đoạn đầu tiên này, vì thế tôi tha thiết khuyên con cố gắng làm. Thường thấy những người sống tầm thường xưng tội một cách rất khuyết điểm, vì người ta không dọn mình hay dọn rất ít hoặc không có lòng thống hối cần thiết. 

Có nhiều khi người ta còn đi xưng tội mà ngấm ngầm vẫn giữ ý muốn cứ tái phạm, khi không muốn tránh dịp tội, hoặc không dùng những phương thế cần để cải thiện đời sống. Các trường hợp đó cần phải xưng tội chung lại để cho tâm hồn được yên tâm. Nhưng, ngoài ra, xưng tội chung còn cho ta hiểu mình, gây cho ta một sự xấu hổ hữu ích về đời quá khứ, cho ta khâm phục lòng thương xót Thiên Chúa đã chờ đợi ta với bao nhẫn nại. Nó làm tâm hồn yên tĩnh, trí khôn thảnh thơi, thúc giục ta tạo những quyết định tốt cho cha linh hướng có dịp ban những chỉ dẫn thích hợp với tình cảnh ta hơn, và cởi mở lòng ta thêm tín nhiệm để bày tỏ tâm trạng ra hơn trong các lần sau này.

Bàn đến việc canh tân toàn diện cõi lòng và cuộc ăn năn trở lại của linh hồn về với Chúa nhờ cuộc sống thánh đức, hỡi Philôtê, tôi trộm nghĩ tôi có lý mà khuyên con việc xưng tội chung ấy.

--- o0o ---