Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 1

Gồm những chỉ dẫn và thực hành cần thiết để dẫn linh hồn từ ý muốn sống thánh thiện đầu tiên đạt đến quyết định vào hẳn cuộc sống đó.

 CHƯƠNG 14

BÀI NGẮM 6 : CUỘC PHÁN XÉT

Chuẩn bị :

1) Con hãy nhớ mình trước mặt Chúa.

2) Hãy xin Ngài soi sáng trí lòng con.

Suy niệm :

1) Thời kỳ Chúa định để chấm dứt lịch sử trần gian đã đến. Rồi sau bao nhiêu điềm kinh khủng làm con người héo hắt vì hãy hùng, lửa như từ trời trút xuống đốt cháy ra tro tất cả mặt đất, không trừ một vật gì.

2) Sau trận bão lửa sấm sét đó, tất cả mọi người sẽ từ đất sống lại và theo lệnh Tổng lãnh Thiên Thần mà ra đứng trước cánh đồng Gio-da-phat. Nhưng, than ôi, họ khác nhau chừng nào, người thì có xác vinh hiển chói sáng, kẻ khác thân xác lại hì hợm, xấu xa ghê tởm.

3) Con hãy suy đến Oai nghi của Đấng Thẩm phán tối cao khi Ngài hiện ra chung quanh có thần, thánh chầu, trước mặt Ngài sừng sững cây thánh giá chói sáng hơn mặt trời, là biểu hiệu khoan hồng cho kẻ lành và nghiêm khắc cho kẻ dữ.

4) Với một lệnh nghiêm khắc được thi hành, Vị Thẩm phán phân kẻ lành ra khỏi kẻ dữ : kẻ lành bên phải Ngài, kẻ dữ bên trái. Đây là sự chia rẽ đời đời, không bao giờ hai phe đó lại sẽ tụ họp nhau lại nữa.

5) Khi đã phân chia hai bên, sổ lương tâm của mọi người đều mở ra, người ta thất rõ sự tai ác của kẻ dữ, lòng khinh thị họ đối với Thiên Chúa. Còn bên kia, lòng thống hối ăn năn của kẻ lành, các hậu quả của ơn sủng Thiên Chúa đã ban cho họ. Không gì còn che giấu. Lạy Chúa ! Tủi hổ biết bao cho kẻ dữ ! an ủi chừng nào cho kẻ lành !

6) Con hãy suy đến án quyết cuối cùng cho kẻ dữ “Cút đi, hỡi đồ vô phúc ! Hãy xéo vào lửa đời đời đã dọn cho ma quỉ và các bầy tôi của nó” (Mt 25, 41). Con hãy cân nhắc các lời ghê sợ ấy : Chúa phán : “ Cút đi”. Đó là câu Chúa từ bỏ đời đời những kẻ khốn nạn ấy, đuổi họ vĩnh viển khỏi gia đình Ngài. Ngài gọi họ là “Đồ vô phúc”, ôi hỡi hồn tôi ! Lời chúc dữ ghê sợ. Lời chúc dữ bao gồm mọi sự khốn nạn ! Lời chúc dữ không vớt vát lại được, sẽ kéo dài muôn đời muôn kiếp ! Ngài nói tiếp : “Hãy xéo vào lửa đời đời”. Ôi hồn tôi, hãy xem cuộc đời đời vô tận ấy ! Ôi hỡi hình khổ muôn đời muôn kiếp, chúng bay thật đáng hãi hùng !

7) Ngược lại, con hãy suy đến bản án của kẻ lành : vị Thẩm phán gọi : “Hãy đến” (Ôi thật là lời êm ái của ơn cứu rỗi mà Chúa dùng để kéo ta đến Ngài và đem ta vào trong lòng nhân hậu Ngài), “hỡi các kẻ được Cha ta chúc phúc !”. Ôi chúc lành thân yêu gồm mọi chúc lành ! “Chúng con hãy thừa hưởng Nước Cha đã sắm dọn cho chúng con từ buổi tạo thành vũ trụ” (Mt 25, 34). Lạy Chúa ! Ơn huệ thật lớn lao, vì Nước ấy không bao giờ cùng tận.

Tâm tình cảm mến và dốc lòng.

1) Hỡi hồn tôi, hãy run sợ khi nghĩ đến sự ấy ! Lạy Chúa ! Ai có thể làm con vững tâm về ngày đó, ngày mà các cột trụ bầu trời cũng sẽ rung chuyển vì sợ hãi ?

2) Con hãy ghét tội con, tội là điều độc nhất có thể làm con hư mất trong ngày đáng hãi hùng.

3) Ôi ! Tôi muốn tự xét xử tôi bây giờ để khỏi bị phán xét. Tôi muốn khảo sát lương tâm và lên án tôi, cáo tội và tự sửa, hầu vị Thẩm Phán không lên án tôi trong ngày kinh hoàng. Vậy tôi sẽ xưng tội, tôi sẽ lãnh những lời dạy bảo cần thiết. v.v…

Kết luận.

1) Con hãy cám ơn Chúa đã cho con phương thế để vững tâm về ngáy đó, và cho thời giờ ăn năn thống hối.

2) Con hãy dâng Ngài lòng con để ăn năn thống hối.

3) Hãy xin Ngài ban ơn để làm việc ấy nên. Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng…

Hãy làm bó hoa thiêng.

--- o0o ---