Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh 
Bản dịch của Lm.Ph.HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.

Trân trọng kính dâng Đức Trinh Nữ Maria Hồng Phúc. Mẹ đã khấng hiện ra tại Medjugorje để dẫn dắt chúng con trên con đường thánh thiện


PHẦN 2

Gồm những chỉ dẫn về nguyện ngắm và các Bí Tích, để giúp linh hồn lên cùng Chúa.

 CHƯƠNG 17

CÁCH NGHE VÀ ĐỌC LỜI CHÚA (1)

Con hãy mến chuộng Lời Thiên Chúa, hoặc nghe trong câu chuyện thân mật với các bạn thiêng liêng, hoặc nghe khi giảng. Con hãy nghe cách chú ý và tôn kính. Con hãy lợi dụng hết sức, đừng để rơi vương vãi đi. Con hãy hứng vào lòng như thuốc thơm quý giá, bắt chước Đức Trinh nữ, đã giữ cẩn thận trong lòng mọi lời người ta khen lao về Con của Người. Con hãy nhớ rằng : Chúa nhận lời ta cầu nguyện chừng nào là tùy theo ta nhận lãnh lời Ngài phán trong các bài giảng chừng nấy. Con cũng hãy có bên tay một hai cuốn sách đạo đức thật hay, như sách của thánh Bo-na-ven-tu-ra, của Giéc-xông (Gerson) của Đơ-ni Sác-trơ (Dennis le Chartreux) Lu-y Blô-xiô (Louis Blodius), Grơ-nát (Grenade) Xi-tê-la (Stella) A-ria, Pi-nê-lli, Đuy-Pông (DuPont), A-vi-la ; cuốn đánh giặc thiêng, cuốn “Tự Thuật” của thánh Au-gu-ti-nô, các thư của thánh Hiê-rô-ni-mô và các cuốn giống vậy2. Con hãy đọc mỗi ngày một đoạn, đọc hết sức thành kính như thể đọc thư các thánh ấy từ trời gởi xuống cho con để chỉ lối về trời và giúp con can đảm tiến bước. Con cũng hãy đọc hạnh thích các thánh, trong đó con sẽ thấy phản ảnh trung thực chân dung của đời sống Kitô giáo như trong bức gương. Và tùy theo bậc sống của con, con hãy noi theo cách hành động của các đấng ấy. Đã hẳn, nhiều hành vi của các đấng không thể bắt chước được, cách riêng với những người sống giữa đời, nhưng hầu hết các hành động ấy ta đều có thể noi theo không trực tiếp thì gián tiếp.

Lối ẩn tu của thánh Phao-lô, vị tu hành tiên khởi : ta bắt chước bằng việc tĩnh tâm thiêng liêng hay thật sự sẽ bàn sau cũng như đã nói ở trước. Đức nghèo khó tuyệt mức của thánh Phan-xi-cô : ta noi theo bằng những việc thực hành đức khó nghèo như sẽ nói đến sau. Các nhân đức khác cũng vậy. Chắc có đôi chuyện vạch cho ta lối sống rõ ràng hơn các chuyện khác, tỉ dụ chuyện thánh Têrêsa Cả, một đời sống rất đáng khâm phục, đời các cha dòng Tên tiên khởi, đời thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mêô, Tổng Giám mục thành Mi-la-nô, đời thánh Lu-y, thánh Bê-na-đô, những ký sự cuộc đời thánh Phan-xi-cô, và các chuyện khác tương tự. Có những chuyện làm ta khâm phục hơn là bắt chước, như chuyện bà thánh Maria Ai Cập, thánh Xi-mong Cột, hai thánh Ca-ta-ri-na thành Xiên-na và Giê-nơ (Gênes), thánh An-gê-la và các thánh khác như vậy. Tuy nhiên các chuyện ấy cũng cho thấy cái thú yêu mến Chúa thế nào.

--- o0o ---

1: Tác giả cũng như bao thầy dạy nhân đức thời đó, không đề cập đến việc đọc Lời Chúa trực tiếp trong Kinh Thánh, ít ra trong Tân Ước. Đối với một tín hữu ý thức thời nay, việc đọc và suy gẫm Thánh Kinh là điều không thể bỏ qua, nếu muốn sống dồi dào và hợp với tinh thần Hội Thánh hiện tại. Xem “Lời nhắn gửi quan hệ…” ở cuối sách.

2: Xem thêm cuốn : “Gương Chúa Giê-su” của Tôma Kem-pi. Cuốn nữ tu thánh thiện : Dẫn đàng mến Chúa, của thánh Alnphongsô – Tim ở tình yêu Thiên Chúa, của chị Gioan B, dòng Chúa Quan Phòng. Đời tận hiến của Jos, Schrijvers CssR – v.v…