Thánh Thần

BIỆN PHÂN THẦN KHÍ

Trích những quy luật biện phân thần khí của Thánh Inhaxio thành Loyola

NHỮNG QUY LUẬT BIỆN PHÂN THẦN KHÍ CỦA TUẦN LỄ THỨ NHẤT

Quy luật thứ chín: Số 322 - Tại sao Thiên Chúa nhân lành lại cho phép có cám dỗ?

Sự sầu khổ thiêng liêng có 3 nguyên nhân chính. 
 
Thứ nhất: Nó có thể là một hình phạt. Sự nguội lạnh, sự lười biếng, sự hờ hững của chúng ta trong việc tập tành những việc đạo đức, làm xa lánh chúng ta những sự yên ủi thiêng liêng. 
 
Thứ hai: Nó là một thử thách. Thiên Chúa muốn thử thách chúng ta những điều mà chúng ta có thể và cho tới một mức nào đó chúng ta có thể tiến tới hơn trong việc phục vụ Ngài và làm việc cho vinh danh của Ngài, vì thế mà chúng ta bị tước mất những sự yên ủi dồi dào và những đặc ân đặc biệt này. 
 
Thứ ba: Nó là một bài học. Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta sự hiểu biết chắc chắn, sự thông minh thực tiễn, một cảm thức tôn giáo thâm sâu mà nó không lệ thuộc vào chúng ta để làm sinh ra nó hay là để giữ trong lòng chúng ta một lòng sùng kính thắm thiết, một tình yêu nồng nhiệt kèm theo những giọt lệ, không thể không có một sự yên ủi thiêng liêng; nhưng tất cả là quà biếu và một hồng ân của lòng nhân từ của Thiên Chúa; Ngài muốn dạy chúng ta đừng bao giờ đặt nơi ở của chúng ta quá cao, bằng cách cho phép tinh thần của chúng ta tự nâng cao và đi tới một vài hoạt động kiêu ngạo hoặc những vinh quang hão huyền, tự gán cho chúng ta những cảm tưởng của sự sùng kính và những hiệu quả khác của sự yên ủi thiêng liêng. 
 

LE DISCERNEMENT DES ESPRITS

Extrait des Règles du discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola

RÈGLES DU DISCERNEMENT DES ESPRITS DE LA PREMIERE SEMAINE

Neuvième règle, N° 322 - Pourquoi le Bon Dieu permet-il la tentation ?

La désolation a trois causes principales. Premièrement, elle peut être un châtiment. Notre tiédeur, notre paresse, notre négligence dans nos exercices de piété, éloignent de nous la consolation spirituelle. Secondement, elle est une épreuve. Dieu veut éprouver ce que nous pouvons, et à jusqu’à quel point nous sommes capables de nous avancer dans son service et de travailler à sa gloire, privés de ces consolations abondantes et de ces faveurs spéciales. Troisièmement, elle est une leçon. Dieu veut nous donner la connaissance certaine, l’intelligence pratique et le sentiment intime qu’il ne dépend pas de nous le faire naître ou de conserver dans nos cœurs une dévotion tendre, un amour intense accompagné de larmes, ni aucune sorte de consolation spirituelle ; mais que tout est don et une grâce de sa divine bonté ; il veut nous apprendre à ne point placer trop haut notre demeure, en permettant à notre esprit de s’élever et de se laisser aller à quelque mouvement d’orgueil ou de vaine gloire, nous attribuant à nous-mêmes les sentiments de la dévotion et les autres effets de la consolation spirituelle.