Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 5

Các lời chỉ dẫn để canh tân và duy trì linh hồn trong đời đạo đức.

CHƯƠNG 07

XÉT VỀ CÁC TÂM TÌNH CỦA LINH HỒN

Tôi đã nói dài về các điểm này là cốt để nhờ đó ta xét mình mà biết ta đã tiến hay lùi. Con xét mình về các tội lỗi, đó chỉ là chuyện xưng tội mà những người không ham mộ sự tiến đức cũng vẫn làm.

Tuy vậy, xét mình về mỗi điểm sau đây, con cần phải chú ý lưu tâm, song cách êm ái nhẹ nhàng, nhận xét tình trạng của tâm hồn về mỗi điểm từ khi ta dốc lòng lần trước, rồi xem ta đã lỗi phạm khá nặng về điểm nào.

Song muốn cho gọn, ta chỉ cần xét về các thị dục của ta. Nếu ta sốt ruột không thể xét từng chi tiết các tỉ mĩ, như đã nói, ta có thể xét đại khái xưa ta thế nào và ta đã đối xử cách nào trong những điều tỉ dụ như sau đây :

-          Trong tình mến đối với Thiên Chúa, với người đồng loại với chính mình.

-          Trong lòng ghớm ghét tội lỗi nơi ta, nơi kẻ khác, vì ta phải mong muốn tuyệt diệt chúng nơi ta và nơi người khác.

-          Trong các ước ao tiền của, thú vui và danh giá.

-          Trong e sợ các dịp hiểm nghèo phạm tội, và sợ mất của cải trần gian này : người ta sợ cái này quá mà không sợ cái trên cho đủ.

- Trong lòng trông cậy có khi hơi quá nhiều nơi của cải thế gian và nơi các thụ tạo, và quá ít ỏi nơi Thiên Chúa và các của đời đời.

- Trong tính buồn rầu, có khi quá đáng về các sự phù vân.

- Trong niềm vui mừng, có khi quá đáng về các sự bất xứng.

Sau cùng, những tình luyến ái nào còn cầm buộc lòng ta ? Những dục vọng nào còn choán chỗ trong trái tim ta ? Trái tim ta bị đảo lộn vì đâu hơn cả ?

Nhờ biết các tình dục và mỗi một tình dục của hồn mà ta biết tình trạng linh hồn. Chúng cũng giống như người gảy đàn, so từng dây để coi dây nào chưa đúng cung, thì tuỳ theo mà vặn lên hay buông xuống. Sau khi ta đã so từ lòng yêu cho đến lòng ghét, sợ hãi đến hy vọng, buồn rồi đến vui của hồn, nếu ta thấy chúng sai cung bài ca vinh quang Thiên Chúa ta có thể so cho chúng hoà cung lại nhờ ơn Chúa và sự chỉ bảo của cha linh hướng.


CHƯƠNG 08

TÂM TÌNH CẢM MẾN PHẢI CÓ SAU KHI XÉT MÌNH

Khi đã êm ái cân nhắc từng điểm của bản xét mình và thấy rõ hiện trạng của con, con hãy có những tâm tình sau đây :

- Con cám ơn Thiên Chúa vì con đã sửa đổi dù chút ít, từ ngày con dốc lòng. Hãy nhận biết chính lòng thương xót Chúa đã thực hiện sự ấy nơi con và cho con.

- Hãy hết sức hạ mình trước mặt Chúa, và chân nhận : nếu con không tiến mấy, là vì lỗi con, vì con đã không trung tín, không can đảm và vững bền tuân theo ơn soi sáng thúc giục Chúa ban cho con trong buổi nguyện ngắm hay lúc khác.

- Hãy hứa cùng Chúa sẽ luôn mãi ca ngợi Ngài vì các ơn sủng đã ban cho con, ngõ hầu giúp con khử trừ những xu hướng xấu mà sửa mình.

- Xin Chúa tha lỗi bất trung trước sự ân cần của Chúa.

- Hãy dâng lòng con lên Chúa, để Ngài làm chủ nó hoàn toàn.

- Xin Ngài ban cho con từ nay hoàn toàn trung tín.

- Hãy cầu khẩn các thánh, Đức Mẹ, Thiên Thần giữ mình, thánh quan thầy, thánh Giuse và các thánh khác.


CHƯƠNG 09

VÀI SUY NIỆM GIÚP DỐC LÒNG LẠI

Khi đã xét mình và bàn hỏi với cha linh hướng về các tính xấu, các lỗi lầm và những phương thế để bổ cứu, con hãy dùng mấy điều suy niệm như sau : Mỗi ngày, giờ nguyện ngắm, con suy nghĩ một trong các điều sau đây, theo phương pháp đã chỉ để suy ngắm, ở phần nhất. Trước hết mọi sự con phải nhớ mình ở trước mặt Thiên Chúa, và cầu nguyện xin Ngài cho con được ơn bền vững trong tình yêu và phụng sự Ngài.