Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHẦN 5

Các lời chỉ dẫn để canh tân và duy trì linh hồn trong đời đạo đức.

CHƯƠNG 17

ĐÁP HAI VẤN NẠN VỀ CUỐN SÁCH NHỎ NÀY

Philôtê thân mến, thế gian sẽ nói : các việc tập luyện nhân đức và các lời chỉ dạy nhiều như thế, nếu ta muốn tuân giữ thì hẳn phải bỏ hết mọi công việc khác. Philôtê thân mến, cho đi ta không làm nổi việc gì khác, vì ta làm cái mà ta phải làm lúc sống ở đời này. Nhưng con có thấy mưu độc trong câu vấn nạn kia không ? Nếu mỗi ngày ta phải làm tất cả các việc tập nhân đức kia, đã hẳn ta chẳng còn rảnh rang mà làm việc khác. Nhưng thật ra có bao giờ bắt buộc phải làm tất cả đâu, chỉ cần làm lúc nào việc ấy thôi. Trong bộ Dân Luật, có biết cơ man nào là luật, luật nào cũng phải giữ cả. Nhưng đâu có phải thi hành tất cả một trật mỗi ngày, song trường hợp nào thì giữ luật ấy thôi.

Hãy xem vua Đavít, tuy bận biết bao việc triều chính khó khăn, vẫn làm nhiều việc tập đức hơn tôi đã trình bày cho con. Thánh Lu-y, vị anh quân lỗi lạc trong thời bình cũng như thời loạn, hằng chu đáo lo xét xử các kiện tụng và điều khiển quốc vụ, thế mà mỗi ngày dự hai thánh lễ, đọc kinh chiều và kinh tối với vị Tuyên Úy nhà nguyện, nguyện ngắm, thăm các bệnh nhân, xưng tội mỗi thứ sáu và đánh tội, rất chăm nghe giảng dạy, và siêng năng đàm đạo chuyện thiêng liêng. Với tất cả các việc đạo đức ấy, người không bê trễ một công vụ nào của quốc gia, việc nào người cũng chu toàn. Triều đình người lại huy hoàng, rực rỡ hơn, như chưa từng thấy ở các triều đại khác.

Vậy con hãy mạnh bạo thi hành các việc đạo đức tôi đã chỉ dạy. Thiên Chúa ban cho con đủ thời giờ và sức lực để chu toàn các công việc khác của con. Giả sử Chúa có cần phải bắt mặt trời dừng lại, Ngài cũng không ngần ngại như xưa đã làm cho ông Giô-xuê (10, 12-14). Khi Thiên Chúa làm với ta, ta luôn làm đủ việc.

Thế gian sẽ nói tôi có vẻ gán bừa cho Philôtê là có ơn nguyện ngắm trong trí, mà trái lại đâu có phải ai cũng có ơn ấy được. Cho nên cuốn sách này không có ích cho tất cả mọi người. Quả tình, tôi có giả định như thế, và thực sự, không phải bất kỳ ai đều có ơn nguyện ngắm trong trí. Đàng khác, cũng rõ ràng là hầu như ai cũng có thể có ơn ấy, cả những người đần độn nhất, miễn là họ có ai hướng dẫn sáng suốt và quyết chí công chiếm được ơn ấy. Mà giả có ai không được ơn ấy dù chút ít đi nữa (điều này tôi tưởng rất khó xảy ra), cha linh hướng sáng suốt sẽ giúp họ bù đắp dễ dàng các thiếu sót đó bằng cách bảo họ chú ý đọc hay nghe đọc những điều suy niệm đã trình bày trong các bài suy ngắm.