Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


PHỤ TRƯƠNG I

Cách lần hạt sốt sắng, để tôn sùng đức Trinh Nữ Maria 
(Theo thánh Phanxicô Salê)

Làm dấu thánh giá xong, con hãy tôn kính tượng Chuộc tội ở đầu tràng hạt. Rồi nhớ mình trước mặt Chúa, con hãy đọc kinh Tin kính.

Khi lần các hột lớn đầu tràng hạt con xin Thiên Chúa nhận lấy việc làm con muốn dâng Ngài, và xin Ngài giúp ơn cho con lần hạt nên. Và con cũng xin Đức Mẹ bầu cử, con chào kính Mẹ trước hết như Ái nữ chí thiết của Chúa Cha, như Mẹ của Chúa Con, và như Hiền thê khả ái của Chúa Thánh Thần.

Khi lần mỗi một chục hạt, con hãy suy đến một mầu nhiệm của phép Mân Côi, tùy tiện, tùy hoàn cảnh. Nếu bất chợt thấy đôi tâm tình nào khác như lòng đau đớn các tội quá khứ, sự quyết chí sửa đổi đời sống và đền tội, con có thể suy điều ấy suốt cả tràng hạt. Con sẽ nhớ đến các tâm tình ấy hay tâm tình nào khác Chúa soi cho, nhất là lúc đọc hai tên cực Thánh Giêsu và Maria.

Lần xong năm chục hạt, con có thể có những tâm tình như sau : con tạ ơn Chúa vì ơn Ngài ban cho con được lần hạt nên. Con chào Đức Trinh Nữ Maria, xin Người dâng trí khôn con lên Chúa Cha hằng có đời đời, hầu cho con được luôn suy nghĩ đến các ơn của lòng thương xót Ngài; dâng trí nhớ con lên Chúa Con, để luôn tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, và dâng ý muốn con cho Chúa Thánh Thần, hầu con luôn mãi được bừng cháy lửa tình mến Chúa.

Sau hết con nài xin Thiên Chúa Oai nghi nhận lấy việc lần hạt này để vinh hiển Ngài, lợi ích cho Giáo Hội. Con xin Ngài gìn giữ con sống mãi trong lòng Mẹ Hội Thánh và xin đem tất cả những người lầm lạc trở về. Đoạn con hãy cầu cho các bà con bạn hữu …