Sống Thánh Giữa Đời

SỐNG THÁNH GIỮA ĐỜI

(Introduction À La Vie Dévote)

Nguyên tác của Thánh PHANXICÔ SALÊDIÔ, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh
Bản dịch của Lm.Ph. HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài Sống Thánh Giữa đời này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


KẾT THÚC

1) Hãy cảm ơn Chúa vì đã ban ơn soi sáng, và vì các ơn Chúa ban trong giờ nguyện ngắm.

2) Nhắc lại các điều dốc lòng : Lạy Chúa, con xin dốc lòng lại lần nữa sẽ chăm chỉ cầu nguyện từ nay.

3) Xin ơn vững vàng giữ các điều đã dốc lòng : Lạy Đức Mẹ Maria, xin ban ơn này cho con (có thể xin thánh quan thày bầu cử, thánh Thiên Thần giữ mình).

- Rồi đọc một kinh Lạy Cha, Kính Mừng, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, cho Hội Thánh, cho hàng giáo sĩ, cho cha mẹ anh chị em, bà con bạn hữu và cho những kẻ tội lỗi. (Ở đây thánh Phan-xi-cô khuyên : trước khi dời vườn hoa thơm ngát của nguyện ngắm, hãy bắt chước người đi xem vườn thăm hoa không ra khỏi mà không hái một vài bông hoa, để đem về kỷ niệm, làm cho cả ngày đó thơm ngát mùi hoa của điều nguyện ngắm đã làm : nghĩa là đúc một câu châm ngôn để nhắc nhở mình luôn trong ngày ; hoặc một vài tư tưởng gì rút ra từ bài nguyện ngắm ban nãy : đó là ý nghĩa câu : BÓ HOA THIÊNG LIÊNG).