Công Giáo Khắp Nơi

LinhMucLạy Chúa, Chúa đã gọi con lãnh nhận tác vụ linh mục, vào một thời điểm lịch sử,  như các Tông Đồ buổi ban đầu,

Chúa mong muốn mọi kitô hữu và đặc biệt là các linh mục, trở nên những chứng nhân cho các kỳ công của Thiên Chúa, và cho sức mạnh của Thánh Thần Chúa.

Xin cho con cũng trở thành chứng nhân cho phẩm giá con người,  cho phẩm chất cao cả của tình yêu  và cho quyền năng của thừa tác vụ đã lãnh nhận: 

Xin cho con sống tất cả những điều đó,  bằng một cung cách thấm đượm niềm say mê Chúa,  bởi tình yêu, chỉ vì tình yêu và cho tình yêu lớn lao mà thôi.

Xin cho cuộc đời độc thân khiết tịnh của con, nên như lời “xin vâng” trong vui mừng và hạnh phúc,  phát xuất từ niềm tín thác và tận hiến cho tha nhân,  để phục vụ Giáo Hội. 

Xin ban sức mạnh đỡ nâng khi con sa vào yếu đuối, và chớ gì những thành công của con cũng làm Chúa vui lòng.

Lạy Mẹ Maria,  chưa có ai đã thốt lên lời “xin vâng” cách tuyệt vời, cao cả như Mẹ. Xin Mẹ cho con biết biến đổi cuộc sống con mỗi ngày, thành nơi nuôi dưỡng tinh thần quảng đại và thánh hiến, và dưới chân bao nhiêu Thập Giá nơi gian trần, con được cùng với Mẹ,  tháp nhập vào cái chết đớn đau mang ơn cứu độ của Đức Kitô,  để được cùng Người vui hưởng vinh quang phục sinh đến muôn đời.

Amen

Lời Kinh dâng ngày của Linh Mục

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban ơn giúp sức cho chúng con,  để khi lãnh nhận thừa tác vụ linh mục,  chúng con biết phục vụ Chúa cách xứng đáng và trung tín,  tinh tuyền và thành tâm. Và nếu chúng con đã không sống như lòng Chúa mong ước, thì xin Chúa đoái thương, ban cho chúng con biết đau buồn vì sự dữ đã làm, để trong mọi sự, chúng con biết phụng sự Chúa cách nhiệt thành và khiêm cung. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Amen

Lời Kinh của Linh Mục với Chúa Giêsu Kitô

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, bởi lòng mến thương nhiệm lạ, Chúa đã gọi con từ giữa muôn người, để con bước theo Chúa, mang lấy phẩm vị tuyệt vời là chức linh mục:

Nguyện xin Chúa đoái thương ban sức mạnh thần linh, để con hoàn thành xứng đáng thừa tác vụ nhận lãnh. 

Ôi Chúa Giêsu, xin hãy canh tân nơi con, hôm nay và mãi mãi, ân sủng mà con đã lãnh nhận qua việc đặt tay của Giám Mục,

Ôi Thần Y cao diệu của các linh hồn, xin hãy chữa lành con, để con không còn sa vòng tội lỗi, xa tránh mọi uế nhơ và làm đẹp lòng Chúa, cho đến khi nhắm mắt lìa đời.

Amen

Lời nguyện tắt

Lạy Chúa Giêsu nhân lành,  xin làm cho con nên người linh mục theo Thánh Tâm Chúa. 

Lời Kinh xin gìn giữ đức khiết tịnh

Lạy Chúa Giêsu Kitô,  là tình quân của tâm hồn và là niềm vui của lòng con, 

Chúa là trái tim và là linh hồn con: trước nhan Chúa, con cúi đầu phủ phục, hết lòng cầu nguyện và van xin, cho con được bền đỗ và lớn lên mãi trong niềm tin đích thực.

Ôi Chúa Giêsu dịu hiền, con sẵn sàng đuổi xa mọi ý nghĩ bất chính, những khát khao xác thịt và những dục vọng trần gian,  vẫn hằng rình chờ xâu xé tâm hồn; với ơn Chúa giúp, con sẽ giữ gìn cho đức khiết tịnh,
mãi ngời nét tinh trong.

Lạy Mẹ Maria vô nhiễm và rất mực thánh thiện,  là Trinh nữ tuyệt vời hơn mọi nữ trinh, và là Mẹ dấu ái của chúng con,  xin hãy thanh tẩy trái tim và tâm hồn con, xin hãy khẩn cầu cho con,  được lòng mến yêu và kính sợ Chúa,  và không bao giờ cậy dựa vào sức riêng mình,

Lạy Thánh Giuse,  Đấng giữ gìn đức trinh khiết vẹn tuyền của Mẹ Maria, xin cũng gìn giữ linh hồn con cho khỏi mọi tội lỗi,

Xin các thánh đồng trinh,  đã bước theo Chiên Thiên Chúa trên mọi nẻo đường, xin thương đến con là kẻ nghèo hèn tội lỗi, để con đừng bao giờ liều mình phạm tội, dù trong tư tưởng hay lời nói, trong hành động hay trong những điều thiếu sót, và để con đừng bao giờ rời xa  trái tim vô cùng vẹn sạch là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Amen.

Kinh cầu cho các Linh Mục

Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh, Chúa đã muốn tiếp tục hiện diện giữa chúng con, qua các linh mục của Chúa, xin cho lời nói và cử chỉ của các ngài, cũng đích thực là lời nói và cử chỉ của Chúa, xin cho cuộc sống các ngài  phản ánh cuộc đời Chúa cách trung thành.

Xin cho các linh mục thực sự là những người thân thưa với Thiên Chúa về thế nhân, và nói cho thế nhân về Thiên Chúa.

Xin cho các ngài biết phục vụ Giáo Hội cách xứng đáng, và trở nên những người chứng cho vĩnh cửu trong thời đại này, biết theo chân Chúa trên các nẻo đường lịch sử, và gieo vãi ân phúc cho mọi người anh em.

Xin cho các ngài trung thành với cam kết dấn thân,  gắn bó với ơn gọi và với cuộc đời tận hiến, trở nên như gương trong, tỏa sáng chức linh mục, và chớ gì các ngài sống trong niềm vui vì ơn huệ đã lãnh nhận.

Chúng con xin các điều đó  nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, người Mẹ thánh thiện của Chúa: Mẹ đã hiện diện trong cuộc đời Chúa thế nào, thì xin cũng luôn hiện diện trong cuộc đời các ngài như vậy.

Amen