Đức Mẹ

“Các con thân mến, với niềm hân hoan, hãy kiên trì thực hành việc hoán cải của các con.  Hãy dâng tất cả những vui mừng và khổ đau của các con cho Trái Tim Cực Thánh Mẹ để Mẹ có thể dẫn đưa các con tới với Con yêu dấu của Mẹ, hầu các con có thể tìm thấy niềm vui trong Thánh Tâm Ngài.  Mẹ ở với các con để chỉ dạy và hướng dẫn các con tới sự vĩnh cửu.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.”  
 
Thuận Hà dịch theo nguồn tài liệu Medjugorje