Đức Mẹ

    “Các con thân mến! Trong khi ân sủng vĩ đại của thiên đàng đang đổ xuống cho các con tràn đầy thì trái tim các con vẫn c òn chai đá và không đáp trả. Các con của Mẹ, tại sao các con không hoàn toàn cho Mẹ trái tim các con? Mẹ chỉ mong muốn đặt vô trái tim c ác con sự bình an và ơn cứu độ - là Con của Mẹ. Với con của Mẹ, linh hồn các con sẽ hướng về mục đích cao cả và các con sẽ không bao giờ bị lầm lạc, ngay cả trong đêm đen các con vẫn tìm được lối đi. Hỡi các con, hãy quyết định cho một cuộc sống mới với Danh Thánh Con của Mẹ trên môi miệng các con. Cám ơn các con.” 
 
    Thuận Hà - Medugosrje org.