Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Trong thời gian này khi các con nghĩ tới sự nghỉ ngơi phần xác, Mẹ kêu gọi các con hãy hoán cải.  Cầu nguyện và hành động để trái tim các con khao khát Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng, Người thật sự là chốn nghỉ ngơi của linh hồn và thân xác các con.  Ước gì Ngài tỏ lộ thánh nhan cho các con và ban cho các con sự bình an của Ngài.  Mẹ ở cùng các con và bầu cử trước nhan Thiên Chúa cho mỗi người các con.  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
"Dear children! At this time when you are thinking of physical rest, I call you to conversion. Pray and work so that your heart yearns for 
God the Creator who is the true rest of your soul and your body. May He reveal His face to you and may He give you His peace. I am with you and intercede before God for each of you. Thank you for having responded to my call."
 
 

Sứ điệp Đức Mẹ ban cho thị nhân Mrijana Soldo Ngày 02-07- 2008 :

“Các con thân mến, 
 
Với tình yêu từ mẫu, Mẹ khuyến khích các con hãy yêu thương người lân cận của mình.  Cầu mong con Mẹ sẽ là nguồn của yêu thương ấy, Ngài là Đấng có thể làm nên mọi sự bằng sức mạnh, nhưng Ngài đã chọn lấy yêu thương và làm gương cho các con.  Hôm nay nữa, qua Mẹ, Thiên Chúa tỏ lộ tấm lòng nhân ái vô biên cho các con, là con cái thì phải đáp trả bằng tấm lòng đó.  Các con hạy cư xử với những người mà các con gặp bằng tấm lòng nhân ái cũng ngang bằng tấm lòng quảng đại.  Ước mong tình thương của các con hoán cải được họ.  Chỉ bằng cách đó, Con của Mẹ và tình yêu của Ngài sẽ phục sinh trong tâm hồn chúng con.  Cám ơn các con.”
 
 
Đức Mẹ thêm:  “Các mục tử phải ở trong trái tim các con và trong cả lời cầu nguyện của các con.” 
 

ĐỨC MẸ HIỆN VỚI IVANKA-ELEZ ngày 25-06-08

Ivanka Ivankovic-Elez đã được Đức Mẹ hiện ra hằng năm vào ngày 25-06-08.  Theo lời của các thị nhân:  Vicka, Marija và Ivan thì Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra với họ mỗi ngày.  Riêng thị nhân Mirjana, Ivanka và Jacov Đức Mẹ chỉ hiện ra với họ mỗi năm một lần. 
 
Ngày 05-07-1985, trong lần hiện ra lần cuối cùng, Đức Mẹ đã ban cho Ivanka 10 điều bí mật và nói với cô Mẹ sẽ không hiện ra mỗi ngày với cô nữa nhưng chỉ một năm một lần vào ngày lễ Kỷ Niệm các cuộc hiện ra của Mẹ.  Năm nay cũng vậy, cuộc hiện ra này kéo dài 6 phút tại tư gia của cô với sự hiện diện của chồng cô cùng ba đứa con. 
 
Sau buổi hiện ra, Ivanka cho biết:  “Đức Mẹ nói với tôi về Bí Mật thứ chín.  Mẹ đã chúc lành cho chúng tôi với chúc lành từ mẫu của Mẹ.” 
 
Thuận Hà 
Nguồn tài liệu:  “Queen of Peace. Org”