Tài Liệu Khác
 
Satan sợ gì nhất ?
 
Trong cuộc chiến đấu chống lại Satan, chúng ta cần có những vũ khí thiêng liêng để chống trả lại chúng. "Chúng ta không chiến đấu chống lại phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao..." ( Ep 6,12 tt). Binh giáp của các chiến sĩ Kitô là: thắt lưng Chân Lý, áo giáp Công Chính, giày hăng say loan báo Tin Mừng, khiên mộc Đức Tin, mũ chiến Cứu Độ, gươm của Thần Khí là Lời Thiên Chúa.
 
Satan sợ gì nhất? Chúng ta có ít nhất hai câu trả lời. (Ai biết được thêm những cách nào khác, xin cho mọi người được biết).
 
- Thứ nhất, căn cứ vào hạnh thánh Gioan Vianney, nó rất sợ các thánh. Ai cũng biết Thánh Gioan Vianney là một linh mục thánh thiện của Pháp. Có điều, ngài gặp quỉ hàng ngày. Gặp thường xuyên đến độ ngài đặt cho nó cái tên “cúng cơm” là “thằng mỏ neo” (grappin). Thậm chí, ngài còn bảo: “ồ, cái thằng mỏ neo và tôi ấy hả? Chúng tôi gần như là bạn thân!”

Ấy thế nhưng quỉ đâu có nghĩ thế. Có lần, nó “thú thực” với thánh nhân: “nếu có ba linh mục giống như ông, thì vương quốc của tôi sẽ tiêu tan”. 

-  Thứ hai, quỉ cũng rất ngán các á bí tích, như làm Dấu Thánh Giá chẳng hạn. Paul Thigpen, trong cuốn Manual for Spiritual Warfare, kể lại rằng “Thánh Anathasius viết: trước khi Chúa Kitô xuất hiện, các quyền lực ma qủi thường đánh lừa các dân ngoại để họ chịu thờ phượng chúng và vâng theo các lời sấm của chúng. ‘Nhưng nay’, thánh nhân nhận xét vào thế kỷ thứ tư, ‘vì Ngôi Lời Thiên Chúa đã xuất hiện, nên tất cả những chuyện lừa đảo như thế đã chấm dứt. Vì nhờ Dấu Thánh Giá, nếu ta chịu làm dấu này, thì các lừa đảo của chúng sẽ bị xua tan’”.
 
Chúc anh em chiến thắng Satan để làm vinh danh Thiên Chúa.
 
BBT