Tài Liệu Khác

Thơ Tình Tuần Thánh

Bước vào tuần Thánh thiêng liêng!

Cha yêu nhân loại chịu mang khổ hình,

Vết đòn Cha gánh cho con,

Nằm trên thập tự chết vì sinh linh.

Yêu con Cha chẳng tiếc gì?

Bao nhiêu dòng máu nước cùng tuôn ra…

Chảy ra xóa tội trần gian!

Để Cha chuộc lỗi cho đoàn con yêu.

Nửa đêm con thức tìm Cha.

Tim con thương cảm tình Cha dạt dào…

Cha yêu nhân loại khốn cùng,

Hy sinh để cứu sinh linh thế trần!

Nhìn lên thập tự gẫm suy

Biết bao đau đớn Cha mang trên mình…

Máu đào tuôn đổ vì con!

Mong sao nhân loại canh tân đổi đời.

Lời Cha nhắn nhủ đến con

Tránh xa cám dỗ trước bao kẻ thù,

Con ơi, hãy đến bên Cha,

Ban cho Thần khí Thánh Linh sáng ngời!

Sinh linh tràn ngập tội tình,

Cha mong con hãy kiên trì cho nên!

Tâm con xin gửi bên Cha,

Nhờ Cha làm chủ cuộc đời dẫn con.

Đồng hành tiến bước với con,

Để không sợ hãi chông gai giữa đời,

Tin rằng Cha phù trợ con!

Xua đi sự dữ đẩy xa quân thù.

Xin Cha biến đổi thế gian,

Đổi thay nhân loại để nên chiên lành,

Tăng thêm sức mạnh cho con!

Để con dũng khí kiên trung đến cùng.

Cho đòan con ở trong ràn,

Cha là mục tử dẫn đoàn chiên con.

Cùng Cha tiến bước về trời!

Phục sinh chiến thắng khải hòan hoan ca.

Rose Nguyen