Tài Liệu Khác

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

5th-Crucifixion-small- Lạy Thiên Chúa Toàn Năng đã khấng chịu chết trên cây Thánh Giá vì tội lỗi con.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin ở với con.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin thương xót con.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin là niềm hy vọng của con.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin cho con tránh khỏi gươm đao, vũ khí giặc giả.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin trút xuống cho con mọi ơn lành.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin giữ cho con thoát khỏi sự dữ.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục cho con được an lành.
- Lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô, xin cho con tránh khỏi dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm.

Con xin thờ lạy Thánh Giá Chúa Giê- su Ki- tô bây giờ và đời đời. Lạy Chúa Giê- su Na- da- rét đã chịu đóng đinh trên Thánh Giá, xin thương xót chúng con. Xin xua đuổi khỏi con thần dữ hay hãm hại bây giờ và mãi mãi. A- men.

Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giê- su Ki- tô. Nhân danh công cuộc nhập thể làm người để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con đến cõi trường sinh. Quả thật như Chúa Giê- su Ki- tô đã ra đời làm người đêm Giáng Sinh và chịu chết trên cây Thánh Giá ngày Thứ SáuTuần Thánh. A- men.

*Chú ý:
Kinh này đã tìm được năm 1503 trong mộ Chúa Giê- su và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua Cha- les lúc hoàng đế này đem quân đi đánh những kẻ thù Thánh Mi- ca- e ở Pháp.

Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không chết thình lình, không bị chết đuối, không bị đầu độc, không bị kẻ thù bắt giữ hoặc ám hại và sẽ không thất bại trong các trận chiến.

Khi người phụ nữ đang lâm bôn độc, nghe hoặc giữ trong người kinh này sẽ sinh nở mau mắn, mẹ tròn con vuông. Và khi đứa bé chào đời, nên đặt kinh này bên người nó, chắc chắn đứa bé sẽ tránh được nhiều tai nạn.

Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh, … Lúc đi ngoài đường nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn hãy đem tờ kinh bạn giữ trong người đặt vào hông người bệnh, cơn động kinh sẽ chấm dứt và người bệnh này sẽ tức thì mạnh khoẻ lại.

Chúa phán: “Ai viết kinh này cho chính mình hoặc cho người khác, Ta sẽ chúc lành cho người ấy, và ai khinh thường chế nhạo sẽ bị trừng phạt”.
Kinh này được cất giữ trong nhà nào, thành nào, nhà đó, thành đó sẽ tránh khỏi sấm sét, bão bùng, giông tố.

Ai hàng ngày đọc kinh này sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày qua một dấu chỉ đặc biệt Chúa ban.