Tài Liệu Khác

Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá

... Ngày 21-2-1984 trong một buổi trừ quỷ, Cha Heinrich Kreuzer chất vấn ma quỷ và bắt buộc phải trả lời. Cha nói:
- Nhân danh Ba Ngôi Chí Thánh, Cha, Con và Thánh Thần và nhân danh Đức MARIA, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tôi truyền cho ngươi phải nói điều mà THIÊN CHÚA ra lệnh cho ngươi phải nói. Ngươi chỉ nói sự thật, còn các điều khác thì im lặng!

Ma quỉ trả lời. Tôi chỉ nói khi Đấng Tối Cao hoặc Bà Kia - ám chỉ Đức Mẹ MARIA - muốn và bắt buộc tôi phải nói. Nếu điều này tùy thuộc tôi, hẳn sẽ không bao giờ tôi nói. Chúng tôi sẽ không bao giờ nói cũng không bao giờ muốn nói những gì phải nói. Chúng tôi chỉ muốn câm miệng. Nhưng tôi bị ép buộc phải nói và điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thật là khủng khiếp khi phải nói những điều giúp ích cho phần rỗi linh hồn của các người.

Linh Mục trừ quỷ ra lệnh:
- Vậy thì hãy nói điều mà Trời Cao truyền cho ngươi phải nói.

Ma quỷ liền khẳng định vai trò và nhiệm vụ của Các Thánh Thiên Thần là trợ giúp và bảo vệ con người chống lại hỏa ngục như sau.

Trời Cao muốn rằng vào thời kỳ cuối cùng này con người phải kêu xin sự trợ giúp của các Thánh Thiên Thần. Ở vào thời buổi kinh hoàng này khi mà tên chống phá Kitô (Anticristo) đã bắt đầu tung hoành, mặc dầu chưa công khai xuất đầu lộ diện, thì thật là một sao lãng trầm trọng khi không tìm kiếm sự trợ giúp của các Thánh Thiên Thần.

Bởi vì như thế sẽ khiến cho các người bị hư mất bị trầm luân đời đời. Đây là một sự thật mà tôi rất gớm ghét và khổ sở khi bị bắt buộc phải nói ra, vì nó gây tổn thất cho chúng tôi ở hỏa ngục. Nhưng Đấng Tối Cao và Bà Kia .. truyền lệnh cho tôi phải nói. Tôi thì tôi không muốn nói!

Các Thánh Thiên Thần có thể đối lực với hỏa ngục, có thể làm tê liệt các mưu mô xảo quyệt mà chúng tôi đưa ra để lừa đảo các người cũng như sự dữ mà chúng tôi tìm cách gây ra cho các người. Đấng Tối Cao đã trao phó cho các Thánh Thiên Thần nhiệm vụ gìn giữ con cái loài người cũng như toàn thể Vũ Trụ. Vì dáng vẻ cao cả, uy nghiêm và quyền lực của các ngài mà không có loài thọ tạo nào có thể sánh ví cùng các ngài.

Các Thánh Thiên Thần ở trên Trời và cũng ở dưới đất nữa, nhưng hoạt động trợ giúp của các ngài dành cho các người sẽ trở thành vô hiệu nếu các người không khẩn cầu các ngài trợ giúp cũng như không đặt niềm tin tưởng nơi sự trợ giúp của các ngài.

Có một hòa điệu tuyệt diệu nơi thế giới thần linh mà tuyệt đối chúng tôi không muốn phát lộ ra: đó là, tất cả đều hòa điệu và diễm lệ mà chỉ duy nhất Đấng Tối Cao mới có thể cưu mang và ban cho các người khi cho các Thánh Thiên Thần mau mắn đến giúp đỡ các người.

Tôi, Belzebub, tôi bị Đấng Tối Cao truyền lệnh phải nói ra điều này, ngay cả khi tôi không hề muốn nói. Tôi bị bắt buộc phải nói cho các người hiểu các Thánh Thiên Thần như thế nào, bởi vì tôi từng ở trong vương quốc của các ngài và biết rõ dáng vẻ uy nghiêm của các ngài. Tôi không thích trông thấy tất cả quang cảnh này, bởi vì sự hồi tưởng vinh quang của các ngài như thiêu đốt tôi và sẽ thiêu đốt tôi mãi mãi đến vô cùng tận.

Đáng lý ra tôi cũng được hưởng ân huệ như các ngài, nhưng tôi đã không muốn sấp mình thờ lạy kế hoạch của Đấng Tối Cao, tôi đã không muốn phục vụ. Không, tôi không muốn phục vụ Đấng Tối Cao. Và chính vì lý do này mà tôi phải đền bù suốt đời mãi mãi thiên thu. Tôi không muốn nói, nhưng tôi phải nói!

Có rất nhiều ân huệ được dành cho con cái loài người bị đánh mất vì loài người không cầu xin các Thánh Thiên Thần, đặc biệt là cầu xin cùng Thánh Thiên Thần Bản Mệnh. Có rất nhiều người không hề cầu xin - ít ra là mỗi năm một lần - với Thánh Thiên Thần Hộ Thủ của mình, trong khi Thiên Thần Hộ Thủ lại ở ngay bên cạnh mình, liên lỉ phục vụ mình và quan tâm săn sóc mình ngày đêm không ngơi nghỉ.

Các Thánh Thiên Thần là bậc thần linh vô cùng trung tín, thánh thiện, trong trắng. Không một người mẹ nào, ngoại trừ Bà Ấy (Đức Mẹ MARIA) lại có thể chăm sóc con cái giống như Thiên Thần Bản Mệnh chăm sóc các người. Thật là một thảm họa to tát khi các người không biết đón nhận một ân huệ lớn lao dường ấy và không biết khẩn cầu cùng các Thánh Thiên Thần là những vị thật trong trắng, uy lực và hết lòng giúp đỡ như thế. Thật khốn khổ cho các người nếu người ta không nói đủ cho các người biết về sự trợ giúp của các Thánh Thiên Thần.

... Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: 

”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là nơi con nấu ẩn, là đồn lũy che chở, con tin tưởng vào Ngài”. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùngđêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn .. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. 

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán: ”Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì. Khi kêuđến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ Ta ban” (Thánh Vịnh 91(90)).

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno XI, n.33, 19 e 26 Agosto 2012, trang 14-18)