Tài Liệu Khác

Lời Nguyện Giải Thoát Khỏi Bảy Tội Lớn
 
1- Ôi Ðấng Cứu Ðộ nhân lành và là Vua Bình An, xin ghi trong con đức tính hiền hòa và kiên nhẫn.  Xin cho con kiềm chế sự giận dữ, oán ghét, và khó chịu để con chiến thắng sự dữ bằng sự tốt lành.  Xin cho con đạt được bình an và mừng vui trong tình yêu của Ngài.
2- Ôi Ðấng khiêm nhường, xin lấy đi trong con những hãnh diện và kiêu căng.  Xin cho con ý thức sự yếu đuối và tội lỗi của con để con có thể gánh chịu sự nhạo báng và khinh miệt vì Chúa, và cho con hạ mình xuống trước mặt Ngài.
3- Ôi Thầy của sự kiêng chế, xin giúp con thích phục vụ Ngài hơn là sự mê ăn uống của con.  Xin cho con tránh thói mê say ăn uống và để con đói khát sự công minh của Ngài.
4- Ôi Vị yêu chuộng sự thanh khiết, xin lấy đi những tham muốn xác thịt trong trái tim con, để con có thể phục vụ Ngài với một tâm trí và thân xác trong sạch.
5- Ôi Cha của sự khó nghèo, xin giúp con tránh tất cả sự tham lam của cải thế gian và cho con yêu chuộng những sự thánh thiện.   Xin thúc đẩy con giúp đỡ người thiếu thốn, như Ngài đã chịu chết để con có thể hưởng lấy những của cải Thiên đàng.
6- Ôi Ðấng yêu thương mẫu mực, xin giúp con tránh những ganh tị và ý muốn xấu xa.  Xin tình yêu của Ngài ngự trong con để con có thể vui mừng trong hạnh phúc của người khác và buồn rầu cho những bất hạnh của họ.
7- Ôi Ðấng yêu các linh hồn đầy ghen tuông, xin cho con đừng lười biếng tâm hồn và thể xác.  Xin thúc đẩy con nhiệt tâm cho sự vinh quanh của Ngài để con có thể phục vụ cho Ngài và trong Ngài.  Amen.