Đức Mẹ

(Medjugorje Day by Day)

 
Hôm nay Đức Mẹ khuyên nhủ chúng ta làm cách nào để bắt đầu vô Mùa Vọng: 
 
“Hãy sửa soạn tinh thần các con cho Mùa Giáng Sinh.  Trong lời cầu nguyện của các con, hãy dâng lên cho ý chỉ đặc biệt của Mẹ.  Hãy hy sinh một điều gì đó mà các con thích nhất.”  (15-12-89) 

 
Thánh Phaolô cũng nói về sự sửa soạn cho phần tâm linh như sau: 
 
“Vậy anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, gỉa hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu dèm pha.  Như trẻ sơ sinh, an hem hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó an hem sẽ lớn lên để hưởng ơn Cứu Độ, nếu an hem đã nghiệm thấy Chúa tốt lành.”  (1P 2, 1-2) 
 
SUY NIỆM: 

Trong Mùa Vọng năm 1989, Đức Mẹ yêu cầu nhóm cầu nguyện của Jêlêna (và ngay cả chúng ta nữa), phải sửa soạn phần tinh thần cho Giáng Sinh bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh hãm mình. 
 
Hai hành động này phải được liên kết làm một trong mọi việc làm.  Tiên vàn, sự hy sinh giúp mở rộng quyền năng của sự cầu nguyện.  Kế đến, Đức Mẹ biết rất rõ là những hành động nói lên thay lời.  Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hành động tích cực để làm  cho Mùa Vọng được đặc biệt, làm sao để chứng minh tình yêu của chúng ta cho Thiên Chúa trong đường lối xác thực.  Sau nữa, sự hy sinh sẽ giúp chúng ta mở mang một kỷ luật tự giác, như vậy sẽ không đi lạc đường trong những cảm hứng bất chợt  đến từ đường lối của chúng ta..  Cuối cùng, giá trị tinh thần của mỗi hành động ép xác sẽ là phần thưởng vĩnh hằng. 
 
Sửa soạn tinh thần cho Giáng Sinh sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong sự thánh thiện.  Đây là thời gian đặc biệt để chúng ta loại bỏ những thói xấu như Thánh Phaolồ khuyên nhủ chúng ta bữa nay:  “Cởi bỏ tất cả những gì gian dối, tánh tự phụ, ghen tương, dèm pha bất cứ điều gì.” 
 
Sau hết, Giáng Sinh sẽ mang đầy ý và niềm vui kéo dài bởi vì chúng ta đã sửa soạn phần tinh thần cho lễ trọng này như Đức Mẹ khích lệ chúng ta bữa nay. 
 
Thực hành:  Với Sứ điệp của Đức Mẹ, hôm nay hãy quyết định hy sinh chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa trong mùa vọng.   Đường lối nào có thể giúp chúng ta có một đời sống cầu nguyện thâm sâu trong thời gian bốn tuần này? 
 
LM. RICHARD BEYER 
Thuận Hà chuyển dịch