Đức Mẹ

(MEĐUGORJE DAY BY DAY)  

ĐỨC MẸ NÓI VỀ CON RẮN ĐỘC THỜI NGUYÊN THỦY:

    “Các con thân mến, Satan luôn rình rập nơi mỗi người các con. Mỗi ngày, hắn gây sự ngờ vực trong các con. Bởi vậy, hỡi các con, hãy cầu nguyện và bỏ mình cho Chúa." (04-09-86) 
 
    Trong Phúc Âm Thánh Luca: 
 
    “Trong hội đường, có một người bị quỉ thần ô uế nhập, la ó lên rằng: “Ông Giêsu Nazarét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi : Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! Nhưng Đức Chúa Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỉ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm gì hại anh. Mọi người rất đổi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” Và tiếng đồn về người lan ra khắp trong vùng.” Lc 4, 33-37 
 
    SUY NIỆM: Dân chúng kinh ngạc về quyền lực của Chúa Kitô khi Ngài đuổi quỉ thần ô uế ra khỏi người đó. Chúng thống trị bởi Satan và được quyền đi lôi kéo con người phạm tội. Giống như chủ của chúng, chúng là những thiên thần phản loạn, chúng theo Satan chống lại Thiên Chúa. Chúa Kitô đã chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện như vậy trên trái đất, và quyền năng của Ngài là giải thoát cho họ khỏi tay chúng. 
 
    Trong bài đọc bữa nay, không những Chúa Giêsu có quyền trừ quỉ, nhưng Thánh Sử Luca nói, “chúng ra đi và không làm tổn thương đến người đó.” Qua việc trừ quỉ này, Chúa Kitô muốn chứng tỏ quyền năng của Ngài. Ngài chính là Đấng Emmanuel, Đấng ở giữa chúng ta, Ngài có quyền năng trên cả sức mạnh của hỏa ngục. 
 
    THỰC HÀNH: Sứ điệp này của Đức Mẹ cảnh cáo chúng ta rằng Satan có chương trình gây sự ngờ vực trong chúng ta. Nhưng Mẹ cho chúng ta vũ khí để chống lại hắn và bảo vệ chúng ta là: “Cầu nguyện bằng trái tim và phó thác cho Chúa.” Ngày hôm nay chúng ta hãy nhận lấy những vũ khí này để chống lại chúng. 
 
    Lm. Richard Beyer 
    Thuận Hà dịch