Đức Mẹ

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ MỄDU

NGÀY 25/08/2007

 
“Các con thân mến!  Hôm nay Mẹ cũng kêu gọi các con hoán cải.  Hỡi các con nhỏ bé!  Ước gì đời sống các con là một đời phản ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa, không phải là hận thù và không trung thành.  Hãy cầu nguyện, hỡi các con nhỏ, để sự cầu nguyện trở thành đời sống các con.  Trong cách này, các con sẽ khám phá ra sự bình an, và niềm vui trong đời sống mà Thiên Chúa ban cho những ai mở lòng ra cho tình yêu của Ngài.  Và nếu các con còn lìa xa Lòng Thương Xót Chúa thì hãy hoán cải để Chúa không trở nên điếc trước những lời cầu nguyện của các con, và nó sẽ không quá trễ cho các con.  Bởi vậy, trong thời gian ân sủng này, hãy hoán cải và đặt Chúa lên trên hết trong đời sống các con,  Cám ơn sự đáp lại của các con.” 
 
“Dear children! Also today I call you to conversion.  May your life, little children, be a reflection of God’s goodness and not of hatred and unfaithfulness.  Pray, little children, that prayer may become life for you.  In this way, in your life you will discover the peace and joy which God gives to those who have an open heart to His love.  And you who are far from God’s mercy, convert so that God may not become deaf to your prayers and that it may not be too late for you.  Therefore, in this time of grace, convert and put God in the first place in your life.  Thank you for having responded to my call.” 
 
“Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous invite à la conversion.  Que votre vie, petits enfants, soit un reflet de la bonté de Dieu et non de la haine et de l’incrédulité.  Priez, petits enfants, afin que, pour vous, la prière devienne vie.  Ainsi vous découvrirez en votre vie la paix et la joie que Dieu donne à ceux dont le Coeur est ouvert à son mour.  Et vous qui êtes loin de la miséricorde de Dieu, convertissez-vous afin que Dieu ne soit pas sourd à vos prières et que, pour vous, il ne soit pas trop tard.  C’est pourquoi, en ce temps de grâce, convertissez-vous et mettez Dieu à la première place dans votre vie.  Merci d’avoir répondu à mon appel.”    Message du 25 aout 2007 
 

SỨ ĐIỆP NGÀY 02-08-07 - ĐỨC MẸ BAN CHO MIRJANA

 
“Các con thân mến!  Hôm nay Mẹ nhìn vào trái tim các con và khi nhìn vào đó thì Trái Tim Mẹ thật đau đớn.  Hỡi các con, Mẹ van xin các con hãy dành cho Chúa tình yêu vô điều kiện và tinh khiết của các con.  Các con sẽ biết rằng khi các con đi đúng đường khi thân xác các con ở trần thế và linh hồn các con luôn ở với Chúa.  Nhờ tình yêu vô điều kiện và tinh khiết này các con sẽ thấy Con của Mẹ trong mọi người.  Các con sẽ cảm được sự hợp nhất với Chúa.  Là một người Mẹ, Mẹ sẽ rất hạnh phúc vì những  trái tim thánh thiện và sự hợp nhất của các con.  Hỡi các con, Mẹ tin chắc Mẹ sẽ có sự cứu độ của các con.  Cám ơn các con.”
 
 
Thuận Hà dịch theo bản tin của Steve Shaw – IIPG QUEEN OF PEACE