Người Chủ Chăn

Chuyển dịch từ Le berger de mon troupeau, La trousse du berger của Maryse Dumas và Roger Groleau, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo tại địa phận Sherbrooke, Québec

Phần 12. Lời Chúa, Lời Hằng Sống

12.1  Khi….                                                                         Hãy đọc….

Bạn cảm thấy bị phản bội bởi những người bạn…………………………...Mt 5;   1Cor 13

Những việc làm trở nên tầm thường………………………………….… Tv 37;  92;   Gv 5

Những nỗi lo lắng đè nặng trên bạn…………………………………………..Tv 46;   Mt 6

Mọi chuyện có vẻ ngày càng trở nên thậm tệ hơn………………………..... 2Tm 3;    Dt 13

Tất cả đều tốt đẹp………………………..…Tc 33,12-22;    Tv 100;   1Tm 6;   Gc 2,1-17

Bạn đang lo lắng cho những người thân của bạn…..………………………  Tv 121;   Lc 17

Bạn phải đảm trách những trách nhiệm nào đó…….……..  Gs 1,1-9;    Cn 2;   2 Co 8,1-15

Bạn có quá nhiều công việc để làm ……………………………………………. Gv 1,1-15

Bạn đang có nỗi buồn phiền……………………………………………….  Tv 46;   Mt 28

Bạn đang tìm một đầu tư tốt………………………………………………………….  Mt 7

Bạn đang lập mái ấm gia đình .……....Tv 127;   Cn 17;   Ep 5;   Cl 3;   1 Pr 3,1-17;   1 Ga 4

Bạn ao ước được vui vẻ……………...…………………..……….... Mt 15,1-20;   2 Cor 3   

Bạn đang thất vọng…………………………………….…………………  Tv 23, 42 và 43

Bạn đang thỏa mãn với chính bạn……………….…………………………  Cn 11;    Lc 16

Bạn đang có khuynh hướng làm một việc xấu…...………...  Tv 15; 19 và 139;  Mt 4;   Gc 1

Bạn không thể ngủ được………………………...……………………….. Tv 4; 56 và 130

Bạn vừa có một công việc mới………………….…………….... Tv 1;    Cn 16;   Pl 3,7-21

Bạn ao ước được bình an trong tâm hồn…………………………………… Ga 14;   Rm 8

Bạn muốn thành công trong đời sống…………….………………………………...  Rm 12

Bạn đang cãi nhau với ai đó…………………………………………  Mt 18;   Ep 4;   Gc 4

Bạn đang cảm thấy mệt mỏi, chán ngấy ………….……………………..Tv 95,1-7;   Mt 11

Bạn thấy tất cả đều đen tối……………………………………………  Tv 34 và 71;   Is 40

12.2  Nếu như …                                                                     Hãy đọc …

Một kẻ thù đang khiêu khích bạn…………………………………………….......Ep 6;   Pl 4

Bạn cần sự tha thứ………………………………………………………….. Mt 23;   Lc 15

Bạn đang để tang ai……………..…………….. 1Cor 15;   1Tx 4,13;   1Tx 5,28;   Kh 21,22

Bạn đang trong tình trạng thử thách….....………………………... G 28,12-28;   Cn 8;   Is 55

Bạn đã không vâng lời…………………...……………………………... Is 6;   Mc 12;   Lc 5

Bạn cảm thấy những sự mất mát lớn lao…….....………………………………… Cl 1;   1Pr1

Bạn không có kiên nhẫn………………………....……………………….. Tv 40;  90;   Dt 12

Bạn đang ghen…………………………………...……………………………. Tv 49;   Gc 3

Bạn đang lâm bệnh hay đang đau khổ…………......…………….... Tv 6;  39;  42;  67;    Is 26

Bạn đang nuôi mối hận thù…………………….....……………………. Lc 6;   2Cor 4;   Ep 4

Bạn đang buồn chán………………………….....….. 2V 5;    Tb 38;    Tv 102 và 104;    Ep 3

12.3 Mỗi lần ...                                                                           Hãy đọc … 

Đức tin của bạn đang yếu đi………………………......……………… Tv 126 và 146;    Dt 11

Bạn nghĩ rằng Thiên Chúa không còn hiện hữu..……….........……..Tv 25;  125 và 138;    Lc 10

Bạn rời khỏi gia đình của bạn……..…………………….......…………….. Tv 119;   Cn 3 và 4

Bạn đang làm ngân sách………………………………......…………………….. Mc 4;   Lc 19

Bạn trở nên cẩu thả hay dửng dưng……….……………......…………………….. Mt 25;   Kh3

Sự chết làm bạn sợ hãi……………........... Ga 11;   Ga 17;   Ga 20;   2 Cor 5;   1 Ga 3;   Kh 14

Bạn đang làm lỗi…………………………........……………….. Tv 51;   Gv 53;   Ga 3;   1Ga 1

Bạn tự hỏi làm cách nào để cầu nguyện…….........……………….. 1V 8,12-61;   Lc 11;   Lc 18

Bạn muốn có một thần khí tôn thờ và yêu mến..............Tv 24; 84;  116;   Is 1,10-20;   Ga 4,1-45

12.4  Chỗ nào chúng ta có thể tìm thấy được niềm an ủi khi bạn…

Khi bạn lại tái phạm tội…………….........… Tv 6 và 51;   Mt 26,33-35 và 69-75;   Ga 21,15-22

Ý thức rằng bạn đang có lỗi……………........……………….. Mt 11, 28-30;   Lc 15;   Ga 3, 16

Thất vọng……………….......………... Rm 8,28-29;   1 Cor 15,57-58;   1Pr 4,12-13;   1Ga 3,1

Bị bỏ rơi bởi những người bạn khác…...........…………….  Tv 27;   Mt 10,24-31;   2Tm 4,16-18

Trong khó khăn……………........……………………….………… Tv 16;   Ga 14,14;   Dt 7,25

Đang tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn……………............…….….. Tv 37;   Ga 14;   Rm 5,1-5

Đang trước cơn cám dỗ……….…………………………........... Tv 1 và 73;   Gc 1,12;   2Pr 2,9

Lo lắng………….........………………………… Tv 46;    Mt 6,25-34;   Pl 4,6-7;   2Tm 4,16-18

Mệt mỏi……………….........…….... Tv 6,27 và 55;    Mt 11,28-30;    Ga 14,1-4;    Rm 8,31-39

Bệnh tật hay đau khổ….........………………………..  Tv 32 và 91;    Rm 5,3-8;    2Cor 12,9-10

Sợ hãi……………….......………………………Tv 4;   Mc 4,35-41;  Dt 13,5-8;   1 Ga 4,15-19

Biết ơn………………........……………………………………………... Tv 84;  92;  100;   103

Cô đơn……………….......……………………………………... Tv 23;   Ga 14;   2Tm 4,16-18

Buồn phiền…………….........……………………………….. Tv 40;   Rm 8,34-39;   Dt 12,6-13


12.5 Những vấn đề trong đời sống theo những lời giảng dạy của Chúa Giêsu

Nghịch cảnh…….........…………………………………………………………….. Mt 10,16-39

Tình thân hữu…….........…………………………………………………………… Ga 15,12-17

Tình hữu nghị anh em…………...........……………………………………………..  Ga 13,34-35

Cơn giận dữ…………………………........…………………………………………. Mt 5,22-24

Lòng trắc ẩn………………………….........………………………………………... Lc 10,30-37

Tội ác……………………………….........……………………………….. Mt 15;    Mt 11,17-20

Phê bình….…………………………..........……………………………………………. Mt 7,1-5

Lòng tham tiền………………………...........…………………………… Lc 12,15-21;    Mt 6, 20

Lòng nghi ngờ………………………...........………………………………………... Ga 20,24-29

Tính cương trực……………………...........…………………………….. Mt 5, 20;     Ga 3, 13-21   

Kẻ thù………………………………..........………………………………... Mt 5;    Mt 10,43-48

Tính lố lăng, ngông cuồng…………….............………………………………………. Lc 12,16-31

Lòng căm thù………………………...........………………………………………….. Mt 5,43-48

Lương thiện, trung trực………………............………………………………………  Lc 19,11-26

Rượu chè vô độ……………………..........…………………………………………  Lc 21,34-36

Đọc Lời Chúa………………………...........………………………………… Ga 5,39;   Mt 24,35  

Đám cưới……………………………..........………………………………………… Mc 10,2-12

Sự chết……………………………….........……………………….. Lc 16,19-31;    Ga 11,25-26

Tha thứ……………………………….........……………………..  Mt 18,21-35;     Mc 11,25-26

Tội lỗi ………………………………..........……………………………….. Ga 8;    Ga 24,34-36

Cầu nguyện………………………….........………………………………………….  Lc 11,1-13

Giàu sang……………………………..........……………………………… Mc 10,17-31;   Lc 12

Cứu Độ…………………………….........………………………….  Ga 3;  16 và 36;     Ga 5,24

Tính thành thật………………………..........………………………………………… Mt 7,15-27

Dối trá………………………………........………………………………………... Mt 23,27-28

Kiêu căng……………………………........…………………………………………. Lc 18,9-14

Lòng trả thù………………………….........…………………………………………. Mt 5,43-48

Sự Thật ……………………………..........………………………………...……………. Ga 14,6

 

12.6 Đức hạnh và tính đạo đức của người Kitô Hữu

Tình thân hữu………………………………………............…………………...  Rm 12;  15 và 18

Tình yêu……………………………………………………...........…………………… 1Ga 4,7-8

Lòng trắc ẩn………………………………………………...........……………………... 1Pr 3,8-9

Kiên trì……………………………………………………...........…………………….Ep 6,10-18

Can đảm……………………………………………………..........…………………… Pl 1,27-28

Chăm chỉ, cẩn thận…………………………………………............…………………… Rm 12,11

Kỷ luật……………………………………………………...........…………………. 1Cor 9,25-27

Kín đáo……………………………………………………..........…………………… Ep 5,15-17

Khả năng chịu đựng…………………………………………............…………………… 2Tm 2,3

Trung thành…………………………………………………...........……………………. 1Cor 4,2

Đức tin……………………………………………………..........………………….. Mc 11,22-24

Vui vẻ………………………………………………………...........………… Pl 4,4;    Cl 3,16-17

Biết ơn…………………………………………………...........……………………………. Pl 4,6

Lương thiện, chính trực………………………………………….............………………  Rm 12,17

Hạ mình………………………………………………………...........…………………….. Mt 5,5

Hào phóng……………………………………………………..........……………….. 2Cor 9,6-13

Thương xót ……………………………………………………...........…………………… Mt 5,7

Vâng lời………………………………………………………............………………... Rm 13,1-7

Bình an…………………………………………………………............……………….. Rm 12,18

Tha thứ………………………………………………………...........………………… Ep 4,31-32

Nhẫn nại………………………………………………………...........………………  Dt 10,36-37

Ý nghĩ trong sáng……………….............…………………………………………………… Pl 4,8

Tính sạch sẽ……………………………...........…………………………………………. 2Cor 7,1

Thận trọng………………………………............………………………………………… Gc 1,19

Thuần khiết, trong sạch…………………............………………………………………  2Tm 2,22

Trung thực………………………………...........……………………………………………. Ep 4


12.7 Những đoạn Sách Thánh khác.

Những bài giảng trên núi………………...............………………………………………...  Mt 5,7

Chúa Giêsu nói về người chăn chiên tốt………….............……………………………. Ga 10,1-18

Chúa Giêsu nói về Bánh Hằng Sống…………….............…………………………….. Ga 6,22-59

Một vài phép lạ…………………………….............  Mt 8,9;    Mc 6,3-56;    Mc 7,24-30;     Ga 9

Làm sao để trở nên người Kitô Hữu………………............………………………….. Rm 10,9-13

Sự phục vụ và đời sống của người Công Giáo……….............………………………….. Rm 12,13

Thử thách của đức tin………………………………..........………………………………. Gc 1,2

Tình yêu và đức tin người Công Giáo……………….............……………….. 1Ga 4,7;    1Ga 5,15

Sự sống lại của Đức Kitô và người Công Giáo……............………………………... 1Cor 15,1-57

Sự trở lại của Đức Kitô trong thế giới………………............………… 2Pr 3,1-18;    Kh 19,11-19  

Sự phán xét cuối cùng và cùng đích của Satan………............………………………….. Kh 19,20

Thị kiến về tầng trời và vinh quang của Thiên Chúa….............……………………….. Kh 21,1-22