Người Chủ Chăn

Chuyển dịch từ Le berger de mon troupeau, La trousse du berger của Maryse Dumas và Roger Groleau, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo tại địa phận Sherbrooke, Québec

Phần 8. Sự Sống Lại / Luân Hồi

Chúng ta thường gặp những người tín hữu tự xưng là rất ngoan đạo nhưng lại tin vào sự chuyển kiếp. Nhiệm vụ chúng ta là phải chỉ dẫn cho họ biết sự thật, phải chứng minh cho họ biết rằng giáo thuyết luân hồi đi ngược lại với đức tin Kitô Giáo mà Giáo Hội đang sống và giảng dạy.

8.1 Định nghĩa căn bản

Sống lại: Giáo thuyết dạy rằng con người được tạo nên bằng thân xác và linh hồn và sẽ biến đổi từ lúc thụ thai cho tới lúc thân xác chết đi. Vào ngày mà Thiên Chúa chọn, linh hồn và thể xác sẽ hợp lại thành một đến muôn đời theo Giáo Lý Công Giáo.


Luân hồi

8.2 Những khác biệt giữa hai trường phái

Sự Phục Sinh là một học thuyết ưu đãi cho sự tự do và hoan hỉ của con người, bởi vì ngay từ lúc lương tâm của con người được thức tỉnh trước sự dữ và sự lành, loài người đã biết được hạnh phúc của họ sẽ tùy thuộc vào quyền lựa chọn tự do của họ. Sự sống lại là một món quà cho không của Thiên Chúa, con người không thể có được nhờ vào sức lực của mình. Khi để cho con người được tự do, Thần Khí Phục Sinh đã lôi kéo con người ra khỏi định mệnh của họ. Phục Sinh và định mệnh là hai điều không tương hợp với nhau; định mệnh là người bạn đường không thể thiếu của luân hồi.


Luân hồi là một học thuyết không ưu đãi cho sự tự do của loài người. Ngược lại, học thuyết này phá vỡ tự do đó. Linh hồn đang cư ngụ trên một thân thể trong một thời gian nào đó không thể hoạt động cách tự do trên thân xác ấy được vì linh hồn ấy đang mang trên mình những gánh nặng của tội lỗi từ những kiếp trước và không thể nào hướng tới sự lành được.


Để giúp chúng ta thấy và hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ làm hai cột sau đây để giải thích cặn kẻ hơn về những đề nghị của học thuyết luân hồi và sự phục sinh.

Tất cả những tài liệu này, phần nhiều đến từ những bài viết của Richard Bergeron.

8.3 Con người nhìn theo quan điểm của…

Phục SinhLuân Hồi
Con người là một tạo vật không thể tách rời với linh hồn, thân xác và thần khí. Con người chỉ là một trọng điểm của tâm linh thôi. Thân xác chỉ là một cái vỏ bọc ngoài tạm thời, một bộ đồ để thay.
Con người chỉ có thể sống một lần trong thế gian và sau đó là cuộc phán xét chung (x. Dt 9,27) Con người trải qua nhiều đời sống liên tiếp
Đời sống con ngưòi là dấu hiệu của tự do và ân huệ của Thiên Chúa Đời sống con người bị chi phối bởi luật khắt khe của tôn giáo và khiến cho họ trở thành tù nhân của định mệnh
Số phận của con ngưòi tùy thuộc vào quyết định tự do của họ trước ân huệ Thiên Chúa Số phận của con người tùy thuộc vào những luật của nghiệp quả (dette karmique)
Kết cuộc của con người: Ơn Cứu Độ hay án phạt đời đời. Sự giải thoát con người là kết cuộc duy nhất trong nhiều lần chuyển kiếp. Danh từ sa đọa hay tiêu tan không có trong học thuyết này.
Lịch sử con người là một việc để trở nên. Có khởi đầu và có kết thúc. Lịch sử tiến triển: con người không có trong thời gian, họ đang tiến hóa theo thời gian. Là một bản thể lịch sử. Lịch sử con người đi trong vòng lẩn quẩn và không dẫn dắt họ tới đâu. Lịch sử này là những chu kỳ tiếp nối nhau không bao giờ ngừng. Con người cần phải trải qua nhiều kiếp để có thể thoát khỏi chu kỳ ấy.

8.4 Thượng Đế theo quan điểm của …

Phục SinhLuân Hồi
Thượng Đế là một Đấng đầy tình yêu, giàu lòng trắc ẩn và tha thứ cho con người. Thượng Đế là một năng lượng phi nhân cách (impersonnelle), không biết đến tha thứ hay khoan dung là gì.
Sự Cứu Độ đến từ Thượng Đế, qua Chúa Thánh Thần, tạo nên bản chất con người Sự Cứu Độ chỉ dựa trên những cố gắng của con người
Cứu Độ một phần là hủy diệt tội lỗi và sự dữ, phần khác là KẾT HỢP giữa Thiên Chúa và loài người. Cứu Độ một phần là tách rời linh hồn ra khỏi thể xác, phần khác là sự PHỐI HỢP thành một thần linh.
Cứu Độ liên hệ đến tất cả con người toàn diện: thể xác, linh hồn, thần khí. Cứu Độ chỉ liên quan tới thần khí mà thôi, thân thể bị lên án bởi chu kỳ không thể tránh được của vòng định mệnh luân hồi.
Trong suốt đời sống ở trần gian, con người phải ra công làm việc để biến thế giới này thành một thế giới tốt đẹp hơn. Thế giới này đang dưới vương quyền của định mệnh luân hồi, thật là vô ích khi con người muốn thay đổi.
Con người đi vào trong xã hội của loài người, một thái độ in dấu sự lạc quan. Thật vô ích để đi vào vì số phận đã được tiền định trước, một thái độ in dấu chủ nghĩa thất bại.

: lý thuyết dạy rằng một linh hồn có thể ngự trị lần lượt trên nhiều thân thể khác nhau. Đầy là niềm tin cơ bản của đạo Bà La Môn, đạo Ấn Độ.