Người Chủ Chăn

Chuyển dịch từ Le berger de mon troupeau, La trousse du berger của Maryse Dumas và Roger Groleau, Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo tại địa phận Sherbrooke, Québec

Phần 6. Phân Định

« Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa : thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa ; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí không bởi Thiên Chúa, đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. » (1Ga 4,1-3)

Sự biện phân là một thành phần không thể thiếu được trong đời sống tâm linh cũng như rất là quan trọng trong đời sống của nhóm cầu nguyện.


Đây là một đề tài rất tổng quát, nhưng chúng tôi cũng đưa ra đây một vài quy tắc căn bản để giúp các bạn dễ dàng biện phân.


Tuy nhiên, những quy tắc này không nên sử dụng như những công thức không thể sai lầm hoặc hoàn toàn hiệu nghiệm, không nên sử dụng trong thiếu yêu thương và thiếu trông cậy vào Chúa Thánh Thần. Các quy tắc này phải được sử dụng trong bầu khí cầu nguyện, nghiền ngẫm, kiên nhẫn… Một sự biện phân không phải lúc nào cũng cần có một vài phút hay một vài giờ. Có những trường hợp mà chúng ta phải cầu nguyện thật lâu để có một biện phân rõ ràng.


Có vài trường hợp xảy ra với chúng tôi khi phải có một quyết định liền hay trước việc thực tập các đặc sủng, phải chọn một trong những phương tiện mà Chúa Thánh Thần gợi ý để giúp chúng tôi trong việc biện phân (chẳng hạn như lời cầu nguyện Giêricô, tuần cửu nhật, Chầu Thánh Thể…) Cứ mỗi lần như thế, Thiên Chúa đã chấp nhận lời nguyện của chúng tôi và soi sáng cho chúng tôi những điều cần làm.


Trong những trường hợp khác, khi chúng tôi phải phân định một việc nào đó với nhóm trợ tá về nhiều vấn đề, có lần chúng tôi đã tự nói với nhau« Chúng ta hãy để những điều này qua lời cầu nguyện trong một thời gian ngắn nào đó, và chúng ta hãy để cho Thần Khí Chúa làm cho những điều này được chín chắn trong tim chúng ta. » Và rồi buổi họp tiếp sau đó, khi chúng tôi trở lại với đề tài này, chúng tôi đã có thể bước tới một phân định sáng suốt với nhau.


Sau đây là một vài nguyên tắc :


1. Khiêm nhường, hạ mình

Hãy nên khiêm nhường trước mặt Chúa và trước mặt anh em chung quanh chúng ta. Không ai tự mình mà có một ơn lớn lao, nhưng mà là do Thiên Chúa ban, vì thế chúng ta cần phải biết rằng mình rất nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và tính chất cao cả của Đấng Sáng tạo.


2. Biện phân không phải là một ứng biến

Ngược lại, biện phân đòi hỏi sự nghiêm túc trong việc nhận xét bất cứ những dấu chỉ nào. Chúng ta cần phải có ánh mắt và phán đoán của Chúa Thánh Thần…

Chúng ta cũng không thể nào biện phân trong bầu khí quá vội vã, hấp tấp… Chúng ta có thể bỏ qua một bên những soi sáng thật sự mà Thiên Chúa muốn gởi đến chúng ta.


3. Bầu khí bình an

Bầu khí bình an mà chúng ta cảm nhận được trong việc phân định thường phản ảnh hành động của Thiên Chúa. Vì chỉ mình Chúa mới có thể cho chúng ta sự bình an; không sợ hãi, không huyên náo.


4. Phân tích hoa quả

Nhìn quả biết cây. Những hoa trái phải được thể hiện rõ ràng trong đời sống của mỗi người, trong cộng đồng cầu nguyện và phải là những hoa trái lâu bền, không phải là những ngọn lửa rơm.


5. Xác tín với Lời Chúa

Sự phân định của chúng ta có phù hợp với Lời Chúa không ? Đó là lý do vì sao các trưỏng nhóm phải biết rõ về Lời Chúa, phải nghiền ngẫm và khắc sâu trong tim.


6. Xác tín với những giáo huấn Giáo Hội Công Giáo

Những điều vừa biện phân có phù hợp với Giáo Lý của Giáo Hội ? (chẳng hạn như Sách Giáo Lý mới, tông thư của Đức Giáo Hoàng…)


Vì thế, mỗi người trưởng nhóm phải biết, ít ra cũng phải biết cách thức tìm những yếu tố thích đáng trong Giáo Lý mới của Giáo Hội và những tài liệu hay tông thư khác nếu cần.


7. Phân định thường là tập thể

Phải thực hiện điều này trong mỗi cộng đồng, mỗi nhóm cầu nguyện, mỗi nhóm trợ tá.


Thẩm quyền cao trọng nhất được thiết lập -Đức Giáo Hoàng đương kim- là một phương cách bảo đảm của Thiên Chúa trong việc này.


8. Phân định không phải là tính đa nghi, mối lo lắng hay sợ hãi


Rất nhiều lần chúng tôi đã nghe rằng « Tôi nhận thấy rằng dấu chỉ này hay sự biểu lộ này không phải đến từ Chúa Thánh Thần vì tôi không cảm thấy được sự bình an. »


Hãy cẩn thận !
 Điều này biểu lộ sự đa nghi hay sự sợ hãi hơn là một biện phân.


Rất nhiều người đã bị tổn thương và rất nhiều mục vụ đặt tay đã đổ vỡ chỉ vì những thái độ như thế được che dấu dưới sự biện phân.


Phân định không có nghĩa là tâm hồn chúng ta phải đóng lại trước những gì chúng ta đã biết.


Hãy cẩn thận với những lý do không chính đáng khi biện phân, vì như thế sẽ ngăn cản Thần Khí Chúa hoạt động và ngăn cản những đặc sủng được biểu lộ trong nhóm cầu nguyện.


Hãy nhớ rằng trong trường hợp những đặc sủng đặc biệt nào đó, sự tinh tuyền của các đặc sủng này thường đến từ trong tâm hồn…và từ việc thực hành…


Cũng hãy nhớ rằng trong trường hợp những biểu lộ không tuyệt đối là bình thường (paranormale), sự phân định rất khó có thể thiết lập, bởi vì những điều đó có thể biểu lộ một kinh nghiệm sống cúa người tham dự buổi cầu nguyện, nhưng không dễ cho chúng ta hiểu được một cách khách quan những điều mà họ đang sống vì chúng ta không phải là họ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thận trọng, khôn ngoan và thong thả…


9. Chúa Thánh Thần và Tình Yêu

Dưới ánh sáng của sự biện phân, chúng ta hãy xem có phải là những kết quả của Tình Yêu vô vị lợi … của hoa quả bình an, hiệp nhất.