Hộ Giáo

... Tầm quan trọng của Phép Lành do các Linh Mục ban,

có lẽ tín hữu Công Giáo chỉ có thể hiểu biết trọn vẹn khi ở trên Thiên Đàng.

Tại dương thế, chúng ta nên tin tưởng nơi quyền năng của Phép Lành và nhận lãnh Phép Lành do các Linh Mục ban với trọn lòng sốt sắng. Mỗi một Phép Lành là một trận mưa ơn thánh tuôn đổ trên linh hồn các tín hữu, củng cố sự thiện và xua trừ sự dữ, sự dữ ở bên trong và ở chung quanh chúng ta.

Phép Lành của Linh Mục rút ra từ kho tàng ơn thánh vô biên của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU và như thế, có một

sức mạnh chữa lành và thánh hóa,

có quyền lực trừ quỷ và che chở.

Một tín hữu Công Giáo thật đạo đức làm chứng rằng:

Trong gia đình chúng tôi có Đức Tin thật lớn. Mỗi khi có Linh Mục đến nhà thì giống như Chúa đến với chúng tôi. Cuộc viếng thăm của Linh Mục khiến cho chúng tôi được hạnh phúc. Thường thường mỗi khi vị Linh Mục sắp ra về, chúng tôi  luôn xin ngài ban Phép Lành cho chúng tôi.

Chúng tôi có tất cả 12 đứa con. Và mỗi lần nhận Phép Lành của vị Linh Mục thì chúng tôi cảm nhận rõ ràng ơn thánh Chúa tuôn đổ trên toàn thể gia đình, con cái chúng tôi.


Bà Maria Teresa Meyer (+1952) một tín hữu Công Giáo, Chúa GIÊSU KITÔ thiết lập tình yêu của Ngài trong trái tim chúng ta, đặc biệt là tình yêu của sự trong trắng. Tôi từng cảm nghiệm như thế từ lúc tôi còn bé thơ. Phép Lành của Linh Mục ban là một Hồng Ân rất lớn.

Đặc biệt trong thời đại tân tiến và trong xã hội vô thần, tục hóa ngày nay thì lại cần thiết hơn bao giờ hết Phép Lành của Linh Mục ban. Một vị giảng thuyết lừng danh đã định nghĩa thời đại chúng ta đang sống là kỷ nguyên bị quỷ dữ điều kiện hóa. Thật thế, ma quỷ đang lộng hành.

Chúng gây nên không biết bao nhiêu hỗn loạn, gương mù, gương xấu với tai nạn xảy ra hàng ngày. Vậy thì để tránh khỏisức tác động ma quỷ chúng ta cần phải trang bị rất nhiều ơn thánh, phải thường xuyên đi: 

Xưng Tội,

tham dự Thánh Lễ,

rước lễ và sau cùng, thường xuyên

nhận Phép Lành của Linh Mục.

Mỗi Phép Lành của Linh Mục luôn luôn là một chiến thắng trên ác thần.

Bằng phương thế này, các Linh Mục ban Phép Lành giống như cái trạm phát đi các lợi ích thiêng liêng. Tuy nhiên, Phép Lành phát đi thì cần có các tín hữu Công Giáo sốt sắng nhận lãnh. Giống như xưa kia Đức Chúa GIÊSU nói với các tông đồ rằng:


- Vào bất cứ nhà nào, trước tiên các con hãy nói:

”Bình An cho nhà này!”

Nếu ở đó, có ai đáng hưởng Bình An, thì Bình An của các con sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì Bình An đó sẽ trở lại với các con (Luca 10,5).

Điều này có nghĩa là Bình An và Sự Lành chỉ mang lại cho nhà và cho các người ở trong nhà đó với điều kiện là các người này phải có khả năng nhận lãnh. Nói tắt một lời: tín hữu Công Giáo phải xin Linh Mục ban Phép Lành với Đức Tin và lòng tin tưởng.

Một tín hữu Công Giáo từng phải chịu nhiều nỗi đau đớn và bệnh tật đã kể lại rằng. Trong thời gian bị bệnh tôi thường xuyên lãnh Phép Lành của Linh Mục. Cứ mỗi lần lãnh Phép Lành là tôi lại nhận được sức mạnh để chấp nhận đau khổ và thêm lòng phó thác nơi thánh ý THIÊN CHÚA.

Ý thức mình được chúc lành nhiều lần từ vị Linh Mục, ngay cả khi ngài ở xa, cũng vẫn  ban cho tôi sức mạnh và can đảmđể đương đầu với các chước cám dỗ và những giờ phút bị tấn công. Không biết bao nhiêu lần Phép Lành của Linh Mục đãban cho tôi Bình An và Bình Tĩnh trong các trận chiến nội tâm và trong các cơn sóng gió thiêng liêng.

Thật là tuyệt diệu làm sao,  nếu vị  Linh Mục nào thường hay giơ bàn tay được thánh hiến lên mà ban Phép Lành! Thì ngay từ Phép Lành đó sẽ:

phát ra sức mạnh trừ quỷ chống lại thần dữ,

phát ra sức mạnh chữa lành cho thân xác đau yếu và

sức mạnh thánh hóa cho các linh hồn.

Bởi vì, chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã ban Phép Lành lúc đó–

qua bàn tay trung gian vị Linh Mục - bởi đôi tay Ngài đã bị đâm thủng, nên từ đó chảy ra dòng Máu Tình Yêu.

*Cũng tuyệt diệu cho kitô hữu nào ý thức được cái quyền năng của phép lành Cha chủ tế ban khi kết thúc Thánh lễ hay bất cứ lúc nào, dù ở đâu!(bbt )

... Bấy giờ vua Salômôn giơ hai tay lên trời, quay xuống, cất lớn tiếng chúc lành cho toàn thể cộng đoàn Israel:

”Chúc tụng THIÊN CHÚA, Đấng đã ban cho Israel dân Người được nghỉ ngơi, đúng y như Người phán ...

Xin THIÊN CHÚA ở cùng chúng ta như Người đã ở với tổ tiên chúng ta;

xin Người đừng để mặc, cũng đừng bỏ rơi chúng ta,

nhưng xin hướng lòng chúng ta về với Người để chúng ta bước đi trên mọi nẻo đường của Người,

và tuân giữ các mệnh lệnh, giới răn và luật pháp Người đã truyền cho tổ tiên chúng ta.

Ước chi những lời chúng ta khẩn khoản dâng lên THIÊN CHÚA ở trước tôn nhan Người đêm ngày,

để Người bênh vực quyền lợi chúng ta ngày này qua ngày khác (sách 1Các Vua 8,56-59).

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e di informazione cattolica, Anno X, n.9, 6 Marzo 2011, trang 12-13)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt