Nếu có ai hỏi: đâu là buồn vui đời linh mục? Thì trả lời thế nào cho phải? Nhóm cho rằng làm linh mục “sướng” lắm, chỉ thấy màu hồng trong suốt cuộc đời. Đây nhá, kể một vài cái sướng cho mọi người đọc chơi đỡ buồn.

Read more ...

Tại các Giáo Phận bên Pháp, từ vài năm nay, vào Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, có khoảng hơn 3 ngàn người lớn lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Sự kiện này khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là một khuynh hướng xã hội khi muốn trở thành tín hữu Công Giáo. Nhưng sự thật không phải như thế.

Read more ...

Phải thành thật thú nhận tôi là tín hữu Công Giáo hữu danh vô thực. Tôi không cầu nguyện, không lãnh các bí tích cũng không tuân giữ các giới răn của Chúa. Phải nhờ đến một cái tát nẩy lửa của mẹ tôi mới khiến tôi trở lại nhà thờ tham dự Thánh Lễ.

Read more ...

Lạy Chúa Giêsu, bằng cái chết, Chúa đã thật sự giải thoát nhân loại chúng con khỏi cái chết đời đời. Bằng sự Phục Sinh, Chúa đã ban sự sống tốt đẹp cho chúng con. Hôm nay, trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, con khẩn khoản nài xin Chúa giải thoát cho mọi người trên thế giới và cho gia tộc, gia đình và bản thân chúng con để chúng con được tự do hoàn toàn, thoát khỏi mọi ảnh hưởng của tà thần, ma quỷ và thế gian.

Read more ...

Mẹ Maria của chúng ta-Tôi muốn bỏ qua một bên bất cứ những vấn đề về thần học hoặc học bác uyên thâm và chú trọng tới những gì mẹ tôi đã thường nhắn nhủ, với một sự rất là đơn giản, khi tôi còn nhỏ trước khi đi chơi: “Nếu con đi qua trước một tượng Ðức Mẹ, hãy chào kính Mẹ. Ðức Mẹ rất yêu thương con

Read more ...

Ðức ông Esseff nói: "một linh mục có thể giải tội và tha thứ tội lỗi. Một lần giải tội giá trị hơn cả 100 lần trừ quỷ. Ma quỷ muốn hủy hoại linh hồn và linh hồn được chữa trị bằng việc xưng tội". Theo ngài, "muốn hạ giảm hoạt động của Satan, cần phải gia tăng việc xưng tội".

Read more ...

More Articles ...