Hàng trăm các tín hữu Tin Lành thuộc phái Ngũ Tuần đang trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô Giáo tại Hoa Kỳ đã theo dõi một đoạn video do vị Giám Mục của họ là Tony Palmer ghi bằng iphone trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô hôm 14 tháng Giêng.

Read more ...

Từ một nghệ sĩ chuyên thâu dĩa nhạc, Kenneth Copeland, sau khi trở lại Kitô Giáo, đã trở thành người truyền giảng Tin Mừng nổi tiếng trên truyền hình Mỹ qua Thừa Tác Vụ Kenneth Copeland (KCM), suốt 47 năm qua. Về phương diện hệ phái, người ta xếp ông vào “Word of Faith, Neo-Charismatic Churches”.

Read more ...

(2) Gioan 5:24    5:24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. 5:29 và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. 5:30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. 

Read more ...

Vừa qua có hai quyển sách của Jorge Mario Bergoglio được xuất bản ở Ý, đó là các quyển: Chữa lành khỏi nạn tham nhũng thoái hóa - Guérir de la corruption và Khiêm tốn là con đường đưa đến Chúa - L'humilité est le chemin qui conduit à Dieu. Hai quyển này dựa trên tinh thần linh đạo I-Nhã và các Bài tập Linh Thao để phân tích cơ chế đưa đến nạn thoái hóa biến chất trong xã hội cũng như trong Giáo hội.

Read more ...

More Articles ...