Mẹ triển dương như cây hương nam trên núi Li-ba-nô. Như cây trắc bá trên đồi Si-on. Mẹ đứng cao như cây thiên tuế xứ Ca-des, như vườn hồng Giê-ri-cô.

Read more ...

1) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 

2) Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người ban cho trí hồn con. Ơn biết khôn ngoan tìm theo chân lý. Xa điều gian dối luôn trung thành.

Read more ...

ÐK: Thành tâm dâng bài ca yêu mến lên Mẹ trên trời, Mẹ ơi cho hồn con vui sống bên Mẹ muôn đời.

1. Khúc ca dâng tiến Mẹ ngát bay tựa hương trầm, lời ca còn vang vang, hòa ý thơ trìu mến.

Read more ...

ÐK: Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông ? Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông? Ðẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận, Bà là ai ? 

Read more ...

More Articles ...

Page 2 of 3