Trong chương trước, hồng y Jorge Bergoglio đã đưa ra một định nghĩa có tính cách xây dựng: “Chân thành mà nói, tôi nghĩ vai trò thiết yếu của Giáo Hội ngày hôm nay không phải là giảm số giới luật, nên hay không nên làm dễ dàng chuyện này chuyện kia, nhưng vai trò thiết yếu của Giáo Hội là phải đi ra khỏi tháp ngà, đến với giáo dân, biết từng người giáo dân một.”

Read more ...

Chúng tôi không thể nào khép lại cuộc phỏng vấn về Giáo Hội mà không đề cập đến hai chủ đề nhạy cảm: nạn ấu dâm và vấn đề độc thân của các linh mục. Rất nhiều vụ tai tiếng ấu dâm của các linh mục, đặc biệt những vụ ở Mỹ đã phải làm cho Tòa Thánh có một thái độ mới để đối phó với những tình huống cực kỳ nghiêm trọng, 

Read more ...

Hôm nay là ngày đặc biệt chúng tôi đề cập đến các vấn đề tôn giáo, một vài khía cạnh của giáo lý công giáo và cách nào Giáo Hội điều hành công việc của mình trong thế giới hiện đại. Nhưng phải bắt đầu từ đâu? Chủ đề quá rộng lớn. Đương nhiên chúng tôi không muốn cha Jorge Bergoglio kiệt sức, nhưng chúng tôi muốn biết suy nghĩ của cha trên những vấn đề tế nhị của xã hội.

Read more ...

Trong một xứ sở như xứ sở Á Căn Đình, người dân sống từ cơn khủng hoảng này đến cơn khủng hoảng khác, buộc chúng tôi phải suy nghĩ về những lý do vì sao chúng tôi không có khả năng khai thác tiềm năng có thể khai thác được với nguồn tài năng phong phú mà mọi người có thể hưởng.

Read more ...

More Articles ...