Tại một khu phố cổ Ấn Độ, trên đường cũng như trong nhà thường không có đèn.  Giữa những khu phố như thế, thỉnh thoảng người ta thấy mọc lên một ngôi đền Ấn Giáo.  Dĩ nhiên, trong những ngôi đền như thế, ánh sáng cũng không được đốt lên thường xuyên.

Read more ...

Có nhiều người tầm sư học đạo mà tìm mãi không ra, nhưng cũng có lắm kẻ đang ở trong chính đạo, nhưng lại cứ kiếm những thứ gì đâu! Có bao giờ bạn đặt câu hỏi với chính mình: "Tôi đã thuộc về chính đạo chưa? Nếu rồi, thì nơi đó tôi đang muốn điều chi?"

Read more ...

Vào khoảng đầu tháng Tám vừa qua (Aug 5, 07), một hồng y nổi tiếng của nước Pháp đã từ trần khi được 80 tuổi, đó là Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Pháp trong khoảng một phần tư thế kỷ (TGM Balê từ 1981-2005), và ngài đã đóng góp nhiều cho việc đối thoại tôn giáo giữa Công Giáo và Do Thái Giáo.

Read more ...

“Họ bảo nhau: ‘Ông nầy không phải là con ông Giuse đó sao?’ Người nói với họ: ‘Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!’ Người nói tiếp: ‘Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.’

Read more ...

Nhiều năm trước đây, một nhà hàng ăn ở Chicago có tấm trải bàn độc đáo trên mỗi bàn ăn. Và nếu bạn muốn, người hầu bàn sẽ vui vẻ tặng bạn tấm trải bàn này để đem về nhà, đóng khung và treo trên tường.

Read more ...

 Tại một khu phố cổ Ấn Độ, trên đường cũng như trong nhà thường không có đèn.  Giữa những khu phố như thế, thỉnh thoảng người ta thấy mọc lên một ngôi đền Ấn Giáo.  Dĩ nhiên, trong những ngôi đền như thế, ánh sáng cũng không được đốt lên thường xuyên.

Read more ...

More Articles ...