BBT trang nhà Khơi-Nguồn

xin kính chúc quý đọc giả

một mùa Giáng Sinh An Lành

trong Chúa Hài Đồng Giêsu

một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

Được sự chấp thuận của Lm. Kim Đăng, Đại Diện Liên Lạc Tổng Giáo Phận LA; Nhóm Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng và Lòng Thương Xót Chúa của Los Angeles sẽ tổ chức Khóa Thánh Linh /Lòng Chúa Thương Xót từ Thứ Sáu 25 đến Chúa Nhật 27 tháng 3 năm 2011.

Read more ...

More Articles ...