Laị một lần nữa tôi được diễm phúc viết lên những dòng chữ này để chia sẻ những tâm tình về ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần, mà tôi đã được Ngài ban phát cho tôi,

Read more ...

Ngày 20-4-1999, Eric Harris, 18 tuổi, và Dylan Klebold, 17 tuổi, xông vào trường trung học Columbine, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, tay cầm bom và súng.  Chúng giết 12 học sinh và một cô giáo, gây thương vong cho 23 người khác, rồi tự sát.  Một trong các học sinh bị chúng giết tại thư viện là cô Cassie Bernall.

Read more ...

Tuần lễ trước ngày Thanksgiving tôi và hai chị đã có dịp đến tham dự ba buổi tĩnh tâm và học hỏi khóa thăng tiến Thánh linh được tổ chức ở tại quận cam nam California. Một chuyến đi thật bất ngờ mà tôi chưa bao giờ chuẩn bị trước ...

Read more ...

Tạp chí Âm Vang Lộ-đức (Écho de Lourdes) thuật lại một câu chuyện có thật như sau: Có một người vô thần có đứa con gái yêu quý bị bệnh bại liệt mà các bác sĩ đều đã chịu bó tay, không tài nào cứu chữa được nữa. Ông nghe những người quen biết đồn rằng Ðức Mẹ ở Lourdes nước Pháp, có thể chữa lành cho cô bé.

Read more ...

Tôi là Maria Lê, thuộc cộng đoàn wesminster và Trung Tâm Công Giáo ở Santa Ana, California, USA. Sau khi dự khóa Khơi-nguồn Đặc sủng Thánh Linh Công Giáo, do nhóm Lòng Thương Xót Chúa tổ chức, được Cha JB Đinh thanh Sơn  ở Québec, Montréal, Canada hướng dẫn. Tôi muốn làm chứng những ơn phước mà Chúa đổ xuống trên tôi

Read more ...

Con là Mỹ Ngọc xin chia sẻ những việc Chúa làm cho chúng con. Con từ Việt nam mới qua Mỹ chừng ba năm, con cũng có giữ đạo tử tế,cũng có làm việc tông đồ,.... Nhưng con chưa bao giờ thấy Chúa thật gần như bây giờ.

Read more ...

More Articles ...