Một ngày nọ, nhóm chúng tôi có đi cầu nguyện cho một người bị quỷ ám. Khi chúng tôi vào nơi mà người quỷ ám đang ở, đó là một nhà dòng X. Khi thấy chúng tôi vào, nó liền bỏ đi, nhưng chúng tôi đã giữ nó lại. Khi người trưởng nhóm Nhân danh Chúa Giêsu hỏi nó là ai, thì nó cứ xin cho nó ở lại trong người đó 1 tháng nữa, hỏi mãi, nó mới nói nó là “Lu”.

Read more ...

Con hiện tại là học sinh 12 (sinh năm 1993), ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Con xin kể hoàn cảnh của con, bà ngoại con có cả thảy là 6 người con, mẹ con là út, và ông bà ngoại con, và cả 5 người con kia đều có đạo, không biết vì lí do gì,  đến khi bà ngoại con sinh mẹ con ra thì cả gia đình rủ nhau bỏ đạo, chỉ có bác 3 con là giữ đạo. Vì thế khi con ra đời, con không biết Chúa là ai, ngoài ông phật ra.

Read more ...

Khi nghe các bác sĩ tuyên án tử, vua Louis-le-Gros liền qui tụ một số rất đông các Giám Mục, Tu Viện Trưởng và Linh Mục. Rồi trước sự hiện diện của Các Vị nhà vua công khai xưng thú mọi lỗi lầm. Sau đó nhà vua xin rước Mình và Máu Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Trong lúc chờ đợi Mình Thánh Chúa mang đến như Của-Ăn-Đàng, vua Louis-le-Gros bỗng đột nhiên đứng lên tự vận y phục.

Read more ...

Claude Newman đã bị kết án tử hình trên ghế điện.  Trong thời gian chờ lãnh án thì bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra với anh sau khi anh đeo “Mẫu Ảnh Mầu Nhiệm Đức Mẹ Ban Ơn” trên cổ.  Mẹ nói với anh, “Nếu con muốn làm con Mẹ, thì hãy xin gặp một linh mục Công Giáo đi.”

Read more ...

More Articles ...