Cuộc đời tôi được gói trọn trong câu nói: "Thiên Chúa vẽ đường thẳng với những nét quanh co." Với những dụng cụ thô sơ nhất, Thiên Chúa vẫn được vinh danh một cách tốt đẹp. Con người càng đơn sơ thì càng chứng tỏ quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Vua Đavít đã diễn tả rất sống động trong những câu Thánh Vịnh mà ông làm lúc về già, đặc biệt là Thánh Vịnh 71,7:

Read more ...

Tôi bị bệnh máu bị nhiễm mỡ đã lâu, uống các loại thuốc của bác sĩ cho, bệnh chỉ cầm chừng. Nhưng vào một buổi cầu nguyện Nhóm, tôi có nhờ mọi người trong nhóm cầu nguyện cho tôi dược ơn chữa lành bệnh cao mỡ trong máu. Sau buổi cầu nguyện ấy, về nhà tự nhiên tôi cảm thấy “sợ thuốc” và rồi tôi quyết định không uống thuốc nữa.

Read more ...

Nhiều người đã được chúc lành và được chữa khỏi trong tác vụ của chúng tôi. Tôi giảng về ý nghĩa của Sự Hiện Diện Thật của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Sau đó, Thánh Thể được trưng bầy và dân chúng được mời đến trước Thánh Thể để nói lên nhu cầu của mình với Chúa. Và rồi họ đến với chúng tôi để được cầu nguyện và được đặt tay. Sau đó, linh mục hoặc phó tế kết thúc nghi thức với phần Chầu Thánh Thể.

Read more ...

Khi chở anh tới nhà thương anh như người chết. Sau 8 tháng anh chỉ còn xương bọc da, chân bị thối hoại, cân còn được 78 pounds dù anh là một người to lớn.  Anh không thể ăn đồ cứng nên phải chuyển thức ăn lỏng qua một ống  tupe. Mỗi ngày anh chỉ ăn được một lần qua cách thức đó.

Read more ...

Sau khi rửa tội vinh dự cao cả nhất của người KiTô hữu là được làm con Thiên Chúa. Chúng ta được quyền gọi Thiên Chúa là Cha “Áp-ba, Cha ơi”. Cho nên chúng ta chỉ tin, cậy, mến vào một đấng toàn năng duy nhất là Thiên Chúa mà thôi.Tất cả cácthần khác đều dưới quyền năng của chúng ta là con cái của Thiên Chúa, cho nên ta không phải vái lạy bất cứ thần nào khác cả.

Read more ...

Vợ chồng con hết lòng cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn chữa lành cho con. Con xin gửi lời cám ơn Nhóm Thánh Linh CTĐS Sacramento đã thương góp lời cầu nguyện cho con.(Xin thầy mẹ chuyển lời cám ơn của vợ chồng con đến từng thành viên của buổi cầu nguyện hôm ấy).

Read more ...

More Articles ...