Điều ngạc nhiên là đối với khoa tâm lý chuyển bản vị khái niệm thứ ba, khái niệm sùng kính, lại cũng là một phần của đời sống có tự do và có ý thức. Bugental, sau khi đã nói về nghệ thuật sống có ý thức và không nên ép mình đi tìm ở bên ngoài những gì làm cho mình tin tường và thỏa mãn vì mình có ý thức về đời sống nội tâm của mình,

Read more ...

Đời sống của ai trung thực theo thiên tính với tám đức tính này thì không thể không sinh hoa trái. Đó là đời sống của hoa quả bốn mùa cho phép chúng ta là biết Chúa một cách sâu xa trong tâm hồn. Dồi dào là một khía cạnh thiết yếu của cuộc sống. Đời sống con người cũng là một đời sống tăng trưởng và sinh hoa kế trái; tám đức tính phù với thiên tính sẽ làm nó nở hoa. 

Read more ...

Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại Người đã hứa, để nhờ đĩ, anh em được thơng phần bản tính Thiên Chúa, sau khi đã thốt khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. 

Read more ...

Đâu là mối liên hệ giữa nội dung bức thư của thánh Phê-rô và chủ đề tự mình làm khổ mình và tự do nội tâm? Ai cứ thường xuyên chú tâm vào những vấn đề của mình thì tự làm khổ mình. Ai cứ nghĩ mình phải thoát ra khỏi các lo lắng này thì lại càng dính vào nó. 

Read more ...

Theo bức Thư Thứ Nhì của thánh Phê-rô, chúng ta nhận ơn thông dự vào đời sống thật bởi vì chúng ta được Chúa Kitô kêu gọi và chúng ta tin vào lời loan báo của các thánh tông đồ. Thánh Phê-rô muốn chúng ta hiểu như thế mới thực sự xứng đáng là người kitô, tin vào sứ điệp Sách Thánh nói với chúng ta. 

Read more ...
Page 3 of 3