Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết chỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông." 

Read more ...

Đức Giê-su chữa một người đau ốm ở hồ nước tại Bết-da-tha. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giêsu lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 

Read more ...

Cái gì đã ngăn không cho người đàn ông này đạt được tình trạng sung mãn của thân phận con người, nếu ông ta đi theo lời loan báo của Đức Giêsu, lời mà các thánh sử gọi là « Tin Mừng »? Người ta chỉ từ chối một hạnh phúc hoàn hão khi được đề nghị có một điều gì hấp dẫn hơn.

Read more ...

Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. 

Read more ...

Trong Cựu Ước, người ta tin rằng Chúa là tác giả các tai ương giáng xuống trên nhân loại, mà con người chỉ phải cúi đầu chấp nhận với hy vọng Người sẽ nhẹ tay bớt. “Nếu chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao?”, 

Read more ...

More Articles ...

Page 3 of 4