Trước kia, tôi chưa bao giờ ý thức được sự vĩ đại của chức linh mục cho đến khi tôi được chứng kiến tại I-ê-men. Khi vị linh mục đến, nào bàn thờ, nào nhà tạm, và cả Chúa Giê-su cũng đến với ngài. Suốt những năm tháng trước kia, ở đó làm gì có bàn thờ, có nhà tạm, và Chúa Giê-su.

Read more ...

Chân phúc Benvenuto thành Recanati người Ý thuộc dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô. Khi được thu nhận làm phần tử Đại Gia Đình Phan-Sinh thầy Benvenuto thực thi đủ mọi thứ nhân đức. Thầy dành trọn thời giờ rãnh rỗi để cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ và cầu nguyện thật sốt sắng.

Read more ...

Đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng nếu không thể được thì có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể.

Read more ...

More Articles ...

Page 2 of 4

HinhLongThuongXot