Thánh Nữ Brigitta là một đại thánh của thế kỷ 14. Bà là một bà mẹ của 8 người con. Bà sanh năm 1303, qua đời năm 1373. Khi Bà sanh ra, cha sở tại sinh quán Bà được Đức Mẹ hiện ra cho biết: Một trẻ nữ vừa mới sinh ra tại Birger. Tiếng nói của nó sau này được cả thế giới lắng nghe.

Read more ...

Thánh Faustina Kowalska  (trích dịch một phần của thông điệp)

Năm 1931, Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina trong một thị kiến. Thánh nữ anhìn thấy Chúa Giêsu mặc một chiếc áo trắng với cánh tay phải giơ lên như đang chúc lành. Tay trái của Ngài đụng vào áo nơi trái tim, nơi mà hai ánh sáng chiếu tỏa ra, một tia màu đó và một tia màu trắng lạt.

Read more ...
Page 4 of 4

HinhLongThuongXot