Lúc trước, con là một trong những người không tin có ma quỷ. Lòng đầy kiêu căng, con thường công kích truyền thống của Giáo Hội Công Giáo. Giờ đây con thực sự tin là có ma quỷ! 

Read more ...

Có một lần, tôi mơ thấy được phỏng vấn Thượng đế. 

Con muốn phỏng vấn ta à? Thượng đế hỏi.
Nếu Ngài có thời gian.
Người mỉm cười:
Thời gian của ta là Vĩnh cửu ... Con muốn hỏi ta điều gì? 

Read more ...

Thánh Giá là dấu hiệu bề ngoài để phân biệt Kitô giáo với các tôn giáo khác, kể cả Thiên Chúa Giáo, trong đó có Do Thái Giáo và Hồi Giáo. Thế nhưng, khi đối diện với một người thông thuộc Thánh Kinh Kitô giáo, nhất là bộ Thánh Kinh Tân Ước,

Read more ...

More Articles ...