Đặc biệt, quỷ không bao giờ biết sám hối. Quỷ kiên quyết không bao giờ sám hối, đây chính là tình trạng hỏa ngục, đời đời xa cách Thiên Chúa. 

Read more ...

“ - Thượng đế đã tạo ra chúng ta để chia sẻ những khó khăn, nên khó thể nói ai sống dễ hơn ai. Chỉ có những khác biệt mà thôi. Trước khó khăn, đàn ông thường đi đường thẳng, nhằm giải quyết nhanh nhất. Còn phụ nữ hay chọn đường vòng, rồi chia nhỏ những khó khăn ấy ra, và do vậy, có khi phụ nữ  lại là người tỏ ra thực tế hơn”.

Read more ...

Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. 

Read more ...

Sau vụ đi Vn về trong lòng tôi luôn thúc giục : mình phải viết Lời Tạ ơn cho cái nhà tạm bợ MOBIL HOME của mình chứ !

Read more ...

More Articles ...