Người Công giáo sống bác ái, cầu nguyện... bao giờ cũng qui về mình, về tha nhân, và về Thiên Chúa; còn người Phật giáo sống từ bi, tụng niệm... chỉ qui về mình hay về người khác mà thôi. Bởi lẽ họ không tin có Thượng Ðế

Read more ...

Chúng ta là những người Công Giáo chân chính, tin thờ một Thiên Chúa duy nhất, Ngài là chủ tể của sự sáng tạo, sự sống, và sự chữa lành. Không ai ngoài Thiên Chúa chúng ta làm được điều đó, cho dù ma quỷ đã từng là Thiên Thần sáng láng cũng chỉ mạo Danh Chúa để lường gạt con người khi họ để lộ yếu điểm và thiếu sự tín thác vào Thiên Chúa.

Read more ...

Trong cuộc chiến đấu chống lại Satan, chúng ta cần có những vũ khí thiêng liêng để chống trả lại chúng. "Chúng ta không chiến đấu chống lại phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chống trời cao..." ( Ep 6,12 tt).
Read more ...

Thánh nữ Catarina thành Siena được diễm phúc nghe được Lời của Đấng Tạo Hóa, Đấng Hằng Hữu là Đức Chúa Cha giảng dạy. Đây là một cảm nghiệm là duy nhất từ thời Tân Ước. Khi Thánh Nữ ở trong tình trạng ngất trí thì các thư ký của bà đã ghi chép những điều mà Thánh Nữ nói ra, từ mạc khải của Chúa Cha. Cuộc đối thoại này xảy ra vào thập niên 1370. Tác phẩm Đối Thoại ghi lại lời Chúa Cha nói với Thánh Catarina là một tác phẩm vĩ đại vì đó là Thông Điệp từ Chúa Cha gửi đến cho toàn thể Hội Thánh. Bà là một trong ba vị Thánh Nữ Tiến Sĩ của Hội Thánh.

Read more ...

Sau khi John Lennon tuyên bố lời trên đây, hắn bị bắn sáu lần. Không biết sau khi bị bắn sáu lần, John Lennon có ăn năn hay không? Nhưng mọi người đã biết ‘The Beatles’ đã chết.

Read more ...

More Articles ...